אבטחה בבתי ספר

מדינת ישראל ובתוכה משרד החינוך רואים במסגרות הבית ספריות כמקומות בעלי חשיבות רבה בכל הנוגע לביטחון ואבטחת הילדים והנערים הלומדים בהם. ביטוי לחשיבות הרבה בנושא אבטחת בתי ספר ניתן לראות בחוזרי מנכ"ל של משרד החינוך אשר מפרטים ומגדירים במדויק את הנהלים וסך התפקידים והפעולות שעל צוות האבטחה בבית הספר לעשות, הן בזמן הלימודים ואף לפני ובתום שעות הלימוד.

משרד החינוך עובד עם מספר חברות אבטחה אשר מספקות את כוח האדם המקצועי שאמון על ביטחון התלמידים וסגל בית הספר. את האישור להצבת כל מאבטח ושימוש בחברות אבטחה יש לקבל כמובן ממשטרת ישראל.

באבטחת בתי הספר קיימים מספר רב של דגשים עליהם נרחיב במאמר זה.

שמירה סטטית בכניסה

הדרישה בכל המסגרות הבית ספריות היא בהצבה של שומר סטטי בכניסה לבית הספר. על הכניסה להיות בנקודה שתאפשר תצפית כמה שיותר רחבה הן על כניסת התלמידים והם כלפי חוץ. בשעות ההגעה של התלמידים על המאבטח בכניסה לגלות ערנות ודריכות לקורה סביב, הן למול הניסיונות לפגוע בבאי המוסד (תלמידים ומורים) והן ביכולת לזהות התנהגות חריגה כלשהי של התלמידים.

במקרים בהם מגיעה דמות לא מוכרת לבית הספר על המאבטח לדרוש מאותו אדם להזדהות באמצעות תעודה מזהה כלשהי ולאחריו ליצור קשר טלפוני עם מזכירות בית הספר על מנת שזו תאשר כניסתו. בעת כניסתו יש לבדוק את תיקו.

חלק מתפקיד המאבטח בכניסה לבית הספר כולל אף רישום מדויק של כל אלו אשר הגיעו לשער בית הספר מלבד התלמידים וסגל ההוראה, מניעת כניסת אנשים לא מורשים ובתוכם בני משפחה של התלמידים אם אלו לא קיבלו אישור לכך ממנהלת בית הספר ונעילה של שער בית הספר בפרקי הזמן שנאלץ לעזוב את הכניסה (הפסקות, ביצוע סיור רגלי וכו').

ביצוע סריקות

חלקו הפעיל של בית הספר חל בשעות הבוקר ועד שעות הצהריים המאוחרות. מעבר לכך נמצא בית הספר ריק מכל אדם ובכך חשוף הוא להנחה של חומרי חבלה ומטענים. סריקה היקפית ופנימית של בית הספר הינה בעלת חשיבות רבה ויש לבצעה באופן יומיומי תחת מקצועיות רבה.

במסגרת הסריקות הנעשות על ידי מאבטחים יש לבדוק ולבחון האם הונחו במקום אמצעי חבלה או לחימה או שבוצעה אף חדירה לתוך המבנה או בסמוך לו. את הסריקה הראשונה ביום יש לבצע עוד בטרם הגיעו התלמידים אל בית הספר כשבמשך היום נדרשים המאבטחים בביצוע סריקות נוספות.

את הסריקה החיצונית אותה מבצעים המאבטחים טרם הגעת התלמידים, תכלול בתוכה בדיקה של כלי רכב חשודים בקרבת בית הספר, בדיקת החצרות, אזור פחי האשפה, בדיקה המבנה מבחוץ על מנת לבחון ניסיונות פריצה או קיומה של פריצה (במקרים של חשש לפריצה ובה ישנו חשש לקיומו של גורם עוין במבנה יש להזמין את קצין הביטחון הממונה ומשטרת ישראל), בדיקה של תחנות האוטובוס ומפרצי העצירה לכלי רכב בסמוך לבית הספר, סריקה פנימית וחיצונית של הגדרות, בדיקה של ארונות החשמל ולבלוני בגז ובדיקה בכל נקודה שבה ייתכנות לאפשרות של הנחת מטען חבלה או אמצעי לחימה שונים.

*קרדיט וייעוץ מקצועי: חברת אבטחה ארקס

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.