אבל יחיד עשי לך אגודת ישראל: כ"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורא זצוקללה"ה

תחושת יתמות, אבל ושברון לב עוטפים את היהדות הנאמנה בהגיע אמש הבשורה המרה על הסתלקותו של כבו"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה זצוקללה"ה, חבר מועצת גדולי התורה וממתווי דרכה של אגודת ישראל והיהדות הנאמנה, אשר הסתלק במיטב שנות הנהגתו לאחר מחלה ויסורים קשים שקיבלם באהבה. הבשורה התפשטה חיש מהר בקרב המוני בית ישראל ותרב בבת ציון תאניה ועניה.

וזרח השמש
שמשו של כבו"ק מרן האדמו"ר זצוק"ל זרחה בד' אב תשט"ו, בביתו של אביו הגדול ה"ה כבו"ק אדמו"ר בעל 'עקבי אבירים' מסאדיגורה, ובצילו של זקנו הגדול כבו"ק הרה"ק בעל 'כנסת מרדכי' זי"ע ונקרא שמו 'ישראל משה' – ע"ש ראש השושלת הס"ק מרוז'ין זי"ע וע"ש דודו זקנו ה"ה הרה"ק רבי משהנ'יו מבאיאן קראקא הי"ד זי"ע.
תחילה למד בישיבה לצעירים של רוז'ין, ואחר-כך עבר ללמוד בישיבה הגדולה פוניבז' בבני-ברק. שם נמנה על בחירי תלמידיה, ואף קשר קשר של קיימא עם ראשי ורבני הישיבה – קשר שנמשך עד עצם היום הזה.  בשיחתו האחרונה עם יבל"ח האדמו"ר מסקווירא שליט"א גילה האדמו"ר שיחד עם זאת כבר בימים אלו עסק במצוות זקנו בלימוד תורת הסוד כאשר הוא לומד בחברותא עם הגאון רבי יואל הירשפרונג זצ"ל מגאוני תל אביב ותלמיד ישיבת יח"ל.

בלונדון הבירה 
בהגיעו לפרקו בא בברית הנישואין עם הרבנית הצדקנית שתבלח"ט בתו של הנגיד החסיד רבי חיים משה פלדמן מלונדון מהיושבים ראשונה במלכות בית וי'זניץ.

לאחר נישואיו המשיך לשקוד על דלתי התורה, מילא כרסו בש"ס ופוסקים, ואף זכה להורמנא דרבנן מגדולי הדור, ובהם הגר"מ פיינשטיין, הגרח"ה פדווא, הגרי"י וייס והגר"ש וואזנר זצ"ל, ששיבחוהו עד מאוד. בתקופת המגורים בקראון הייטס רקם האדמו"ר קשר קרוב עם בעל 'אגרות משה', שלא זז מלחבבו, ואילו הקשר הקרוב והאמיץ עם בעל 'שבט הלוי' נמשך עד לימיו האחרונים, סמוך להסתלקותו בלילו הראשון של פסח תשע"ה.
​​​​​​​ ביום ג' בחשון תשנ"ד, יום ההילולא של סבו הגדול מרוז'ין, הקים את בית הכנסת 'אור ישראל' ברובע גולדרס גרין. ומיני אז עשרות רבות של משפחות שקצה שורשיהן נגע בבית רוז'ין מצאו עד מהרה את דרכם חזרה אל ה'הויף' החסידי שהוקם במעוז הליטאי. הם, ובעיקר משפחותיהם, שינו כליל את אורח חייהם. כך, שלא ברצונו, נמנה הרבי עם היושבים ראשונה בשולחן המזרח הרבני בלונדון החרדית, כשבתבונתו המיוחדת הצליח לנטרל את עצמו מכל מחלוקת ופירוד. הכהונה כרב הקהילה בלונדון הכריחה את הרבי לחשוף טפח וטפחיים מאישיותו הסגולית. לונדון החרדית, ולא רק, למדה להכיר את מעלותיו ואת מידותיו התרומיות, את גאונותו בכל מקצועות התורה, את התמדתו המופלאה, את טוב לבו הרחום, ומעל הכל, את הרצון לסייע לכל יהודי הזקוק לעזרה, כמסורת בית אביו הגדול. ​​​​​​​ באותם שנים גם כתב את ספרו 'אבירי י"ם' על התורה.

על כס אבותיו
בי"ט טבת התשע"ג הגיעה בשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של אביו, הרה"ק בעל עקבי אבירים מסאדיגורה, ואו אז נקרא הרבי מלונדון לארץ הקודש, כאשר בצוואתו הכתירו אביו הגדול לממלא מקומו והעביר אליו את כח ברכתו וקדושתו.
כשעלה הרבי על כס אבותיו החלה חצר הקודש סאדיגורה לחוות את הנהגתו הייחודית שממזגת את סגוליותם ואצילותם של אבות השושלת, ומוסיפה להם גוונים משלה. האדמו"ר זכה להערצת המונים גם מחוץ לעולם החסידי, וזאת בזכות היכרות נרחבת של הרבי עם כל מרחבי העולם התורני, לצד משנת חינוך מעמיקה ויסודית המעמידה עדרים של פרחי חסידים שימשיכו לצעוד במסילה העולה בית ק-ל, בדרכה הייחודית של מלכות בית רוז'ין.

קומתו התורנית של הרבי, הייתה מושא להערצה חוצת חוגים ומגזרים. שיחותיו היו נאמרות לעתים בסגנון ישיבתי, וכוללים קטעי פלפול עמקניים. כתבי הרמב"ן, המהר"ל ושאר ספרי המחשבה הקדומים – אינם משים מעל שולחנו.

ממתווי דרכה של אגודת ישראל

האדמו"ר זצוק"ל שנבחר גם לכהן במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל התגלה גם כאן כאישיות רמת מעלה, וברוחב בינתו התווה את דרכה של אגודת ישראל כאשר דבריו הבהירים נשמעים בקשב רב ובהערכה רבה, ומותירים חותם עז בלב העסקנים.
כאמור הוא פיאר בדמותו את ישיבות מועצג"ת וכינוסי אגודת ישראל ותמך בכל מאודו בחיזוק וביסוס התנועה הקדושה כאשר פעמים רבות הוא משפיע מדברותיו על בני היהדות הנאמנה ומאציל מחכמתו ומתורתו על המתכנסים.

​​​​​נשבה ארון הקודש

בשנים האחרונות חלה הרבי במחלה הקשה והוצרך לטוס מספר פעמים לטיפולים בלוס אנג'לס שם שהה בשנתיים האחרונות כאשר כלל ישראל מעתיר ומתפלל בעדו לרפואתו השלמה. לפני פחות מחודש ביקש הרבי לשוב לארץ ישראל, ובימים הקצרים הספיק לחזק ולעודד את חסידיו, אך אמש נגזרה הגזירה הרבי התמוטט והשיב את נשמתו לבוראה למגינת לב כל בית ישראל. מסע הלוויתו של הרבי זי"ע תצא בשעה 4 מבית המדרש דחסידי סאדיגורה לכיוון בית החיים בנחלת יצחק שם יטמן בחלקת אבותיו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

כל הזכויות שמורות לאקטואליק 2021

logo

דילוג לתוכן
תחושת יתמות, אבל ושברון לב עוטפים את היהדות הנאמנה בהגיע אמש הבשורה המרה על הסתלקותו של כבו"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה זצוקללה"ה, חבר מועצת גדולי התורה וממתווי דרכה של אגודת ישראל והיהדות הנאמנה, אשר הסתלק במיטב שנות הנהגתו לאחר מחלה ויסורים קשים שקיבלם באהבה. הבשורה התפשטה חיש מהר בקרב המוני בית ישראל ותרב בבת ציון תאניה ועניה.