אגודת דור ישרים קוראת לחרדים: "בואו להיבדק"

מיד אחרי חג הסוכות ייבדקו אלפי צעירים בימי בדיקות מרוכזים שמארגנת "אגודת דור ישרים"
* מעבדות האיכות של "דור ישרים" מנוהלות ומתופעלות על ידי שומרי תורה ומצוות בלבד * מסלולי בדיקות מותאמי-מוצא *

הורים, לתשומת לבכם:

ללא הבדלי חוגים או עדות יתרכזו אלפי צעירים לצורך ביצוע בדיקת דם פשוטה שבעזרתה יוודאו את התאמתם בבוא עתם לפרק האיש מקדש. את ימי הבדיקות מארגנת "אגודת דור ישרים" מזה כמה שנים בתקופות בין-הזמנים בהכוונת גדולי ישראל שייסדו את האגודה על מנת למנוע מחלות גנטיות חשוכות מרפא הנובעות מאי התאמה גנטית ושניתנות לחיזוי בבדיקת דם פשוטה.

ב"אגודת דור ישרים"מיוחדת הקפדה גבוהה על סודיות המידע והנבדקים אינם נרשמים כלל בשמם אלא מקבלים מספר סידורי הנשמר עמם לעת הבירורים מבלי שכל פרט מפרטיהם האישיים יועבר כלל למאגר המידע של "אגודת דור ישרים".

מסלולי בדיקות מותאמי-מוצא
דגימת הדם הנלקחת למעבדות האיכות היוקרתיות של "אגודת דור ישרים" עוברת מסלול בדיקות מותאם-מוצא שבו נבדקות שכיחותן של שורת מחלות גנטיות השכיחות בעדה שאליה משתייך הנבדק על פי מוצאו. המעבדות כולן המחויבות לתקן המחמיר ביותר הקרוי ISO15189 ועובדות תחת נהלי אבטחת איכות בינלאומיים המוקפדים ביותר, מתופעלות ומנוהלות על ידי עובדים ואנשי צוותות שומרי תורה ומצוות ויראי שמיים המחויבים ללא שיור למוטו של "אגודת דור ישרים".

הנתונים נשמרים במערכת כאשר בעזרת המספר הסידורי האישי מוודאיםבשעת הצורך אם קיימת התאמה גנטית בין הצדדים. תשובת האגודה ניתנת אך ורק לשאלת ההתאמה ולא לשום שאלה אחרת, והיא נמסרת אך ורק למספר הטלפון של הורי הנבדק הנמסר על ידו בעת הבדיקה ולא לשום גורם אחר.

הקדימו בדיקותיכם
"אגודת דור ישרים" שמאחוריה שלושים שנות ניסיון מצטבר קוראת לציבור בני הישיבות ותלמידות הסמינרים ולהוריהם לחוש ולעשות את הבדיקה בימים המרוכזים מה שימנע מהם הוצאות כספיות עתידיות, יחסוך מהם דאגות מורטות סבלנות ואף עגמות נפש מעיקות במקרה שבו ידחו את הבדיקה ויתעוררו לביצוע בדיקות הדם ברגע האחרון.

הבדיקות המרוכזות ייערכו כדלהלן: ביום שלישי כ"ג תשרי, אסרו-חג, בערים אשדוד (לבחורים בלבד! אולם בית דוד שאול, רח' רבי חנינא בן דוסא 4, מהשעה 16:30 ועד לשעה 18:00) ומודיעין עלית (לבחורים בלבד! אולם שעל ידי קהילת משך חכמה, רח' משך חכמה 41, מהשעה 20:30 ועד 22:00).

בדיקות מרוכזות ייערכו בירושלים, ביום רביעי כ"ד תשרי, אולם בנות ירושלים, רח' בהר"ן 17 לבחורים: מהשעה 18:00 עד 21:00; לבנות מהשעה 14:00 ועד השעה 16:00.

ואילו בבני ברק תיערכנה הבדיקות ביום חמישי כ"ה תשרי, אולם ערלוי רח' מהרש"ל 12; לבחורים מהשעה 18:00 ועד השעה 21:00; לבנות מהשעה 14:00 ועד השעה 16:00.

"אגודת דור ישרים" קוראת להורים לרשום לפניהם את מיקומי ומועדי הבדיקות ולוודא שצאצאיהם היקרים שיחיו מבצעים את בדיקת הדם ברוגע ובנחת, בלא טרדה דאוּגה המהולה בעגמת נפש מבוהלת של הרגע האחרון.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.