"הרבה גדולים נסתלקו בימי האבלות"

בליל היארצייט של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל התבטא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן – הרבה גדולי עולם לפני המלחמה נסתלקו בימי האבלות על חורבן בית המקדש. {הגראי"ל שטיינמן}

בליל היארצייט של מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצוק"ל התבטא מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן – הרבה גדולי עולם לפני המלחמה נסתלקו בימי האבלות על חורבן בית המקדש.

בעלון 'פרי חיים' היוצא מדי שבוע על ידי מקורבו רבי משה יהודה שניידר, מספר על הקירבה בין ראש ישיבת אור אלחנן רבי משה מרדכי חדש זצ"ל למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן.
.
וכה סיפר: "זכה הנפטר הגדול לחיבה יתירה אצל הגראי"ל, וכמעט בכל פעם שביקשלבוא לישא דברי חיזוק באחת מישיבותיו, ניאות לכך. ובאחת המסעות אף בא הגראי"ל לישיבה קטנה אור אלחנן בטבריה, בראשות הגאון רבי אחיקם שבח. ולפני כשש עשרה שנה לקראת היארצייט הששים של הקדוש מרן רבי אלחנן וסרמן זצוק"ל בא הגראי"ל לישיבת אור אלחנן בי-ם ונשא דברים עמוקים על התוס' בקידושין דף ל"א ע"ב בשם המדרש על טבעו בארץ שעריה".

סיפר הרב שניידר, "ולאחר כמה שנים כשבא רבינו לישיבת "כנסת מאיר" בראשון לציון שבראשות הנפטר הגדול, וקיבלו את פני הגראי"ל הנפטר הגדול וכן ראש הישיבה שם האדם היקר הגאון רבי שמעון י. ננקנסקי זצ"ל רב בית הכנסת הגדול בב"ב, חזר הנפטר הגדול בדרשתו על הרעיון הנפלא שאמר רבינו על פטירת ר' אלחנן, והתפלא רבינו האיך שהנפטר זוכר כ"כ טוב את הדרשה אחרי כ"כ הרבה שנים"…

"ובהזדמנות קיבלתי הוראה מהגראי"ל בהלכות כבוד ראש ישיבה, כאשר לפני הרבה שנים בא פעם אחת הנפטר הגדול לרבינו, וקודם לכן כבר המתין א' מהעסקנים המיוחדים כמחצית שעה כדי להיכנס, ובתוך כך הגיע ר' משה זצ"ל, והכנסתי תחילה את העסקן היקר היות והמתין כ"כ הרבה זמן, ואח"כ את ר' משה זצ"ל. ואמר לי אח"כ רבינו כלל "כבוד התורה איז, אז אראש ישיבה דארף אריינגען פריער…" כבוד התורה הוא שראש ישיבה צריך להיכנס קודם, על אף שהעסקן חיכה הרבה זמן"…

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.