"אור ישראל": למדו סדר א', הצביעו וחזרו לסדר ג'

בישיבה של הגאון רבי יגאל רוזן:  בהוראת ראש הישיבה, הבחורים יצאו להצביע בכל הערים רק אחרי סדר א', והספיקו לחזור לסדר ג' בישיבה

בישיבת אור ישראל בפתח תקוה, בראשות הגאון רבי יגאל רוזן, יצאו כל הבחורים לקיים את מצוות היום להצביע בבחירות בכל עיר ועיר כהוראת גדולי ישראל, אך עשו זאת לא לפני לימוד סדר א' בהיכל הישיבה בשטייגען מיוחד וברציפות וחיזוק למען הצלחת המערכה של כבוד התורה בארה"ק.

בני הישיבה מיהרו לקיים בזריזות את הוראת הרבנים, ומיד מיהרו לשוב את היכל הישיבה ללימוד סדר ג'.

תלמיד בישיבה מספר: "כולם חזרו לסדר ג' כאיש אחד ללא יוצא מן הכלל ושוב בהתלהבות מיוחדת ובהרגשה עילאית שבשעה זו כאשר ישנו רפיון בהיכלי התורה עומד קיום העולם כולו על כתפיהם, וכפי שעורר ראש הישיבה הגאון ר' יגאל רוזן שליט"א בשיחה מיוחדת בתחילת הסדר "אתם נושאים בשעה זו על כתפיכם את קיום העולם כולו, זו זכות מיוחדת שלא כל אחד זוכה לה, ורק אחת לכמה שנים ניתן לזכות לכך, ואין ספק שכעת חיה אומר הקב"ה לפמליא של מעלה "חזו חזו בני חביבי" ושולח את מלאכיו לקשור לכל אחד ואחד מהיושבים כאן כתר של תורה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.