אושרה לקריאה שנייה ושלישית הסדרת תיירות המרפא בישראל

משרד הבריאות יורשה להגביל את בתי החולים בקליטת תיירי מרפא אם יהיה חשש לפגיעה בזמינות הטיפול לחולה הישראלי

בתום שנה של דיונים, אישרה היום ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית, אשר מוזגה עם הצעת חוק של ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני), המסדירה את תחום תיירות המרפא בישראל.

עקרונות הצעת החוק: מניעת פגיעה בטיפול המוענק למטופלים ישראלים כתוצאה מתיירות המרפא, הפניית הכנסות מפעילות זו לטובת השקעה במערכת הבריאות הציבורית והבטחת טיפול מקצועי ואתי לתייר המרפא. הצעת החוק קובעת כי יוסדר רישומם של סוכני תיירות המרפא, קובעת נורמות לפעילותם, בהם שמירה של סודיות רפואית, אספקת מידע גלוי ומלא לתייר הרפואי, כולל איסור על יצירת קשר עם רופאים שלא דרך גורם שנקבע ומינוי ועדת משמעת ומפקחים לתחום. סוכן תיירות מרפא שעבר עבירת משמעת, ייקנס בסכום של 14 אלף ש"ח. משרד הבריאות יורשה להגביל את בתי החולים בקליטת תיירי מרפא אם יהיה חשש לפגיעה בזמינות הטיפול לחולה הישראלי. תיירי מרפא לא יטופלו בשעות הפעילות הרגילות של בתי החולים, והרופא המטפל לא יקבל סכום הגבוה מטיפול שלא לתייר מרפא (אלא אם ייקבע אחרת בתקנות). בנוסף, מוסד רפואי ציבורי שנתן טיפול רפואי לתייר מרפא בשעות הטיפול הרגילות או לא מסר מידע למפקח או למשרד הבריאות, יוטל עליו עיצום כספי בסך 50 אלף ש"ח.

יו"ר הוועדה, ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) ונציגי משרד הבריאות סיכמו בדיונים כי המשרד יבצע ויסות מרווחי תיירות המרפא מבתי החולים המבצעים אותה, אל בתי חולים בפריפריה. עו"ד טל נזרי מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות התחייבה כי המשרד יספק לוועדה דו"ח מפורט על הסטות הכספים. חברת הכנסת מיכאלי טענה כי אין בכך די ויש לנקוב שיעור קבוע של רווחים שיועברו לפריפריה. "אין בהתחייבות של משרד הבריאות כלום", אמרה. אולם הסתייגויות שהגישה בנושא נדחו על ידי רוב חברי הוועדה.

הצעתה של ח"כ מיכאלי, לפיה תוגבל פעילות תיירות המרפא ל-5% מכלל הפעילות הרפואית בבית החולים, נדחתה על ידי אלאלוף. זאת לאור עמדת משרד הבריאות, לפיה אין לנקוב בשיעור מפורש, על מנת שייבחן כל מקרה לגופו.

ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) קרא לאפשר לרופאים להשתכר יותר במסגרת תיירות מרפא גם במסגרת בתי חולים ציבוריים, זאת על מנת להבטיח כי הרווחים יישארו במערכת הציבורית.

החוק ייכנס לתוקף 9 חודשים ממועד פרסומו, למעט הסעיף המגביל שכר הרופאים, שייכנס לתוקף לאחר שיותקנו תקנות בעניין.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.