אושרו בכנסת תקנות הקובעות את חובת ההנגשה הכללית במוסד חינוך חדש

הושלמה התשתית המאפשרת לכל תלמיד עם מוגבלות לממש את זכותו לחינוך שוויוני ונגיש

היום אושרו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בכנסת התקנות הקובעות את חובת ההנגשה הכללית במוסד חינוך חדש (תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ח- 2018.

תקנות אלו משלימות את התשתית לכך שכל תלמיד והורה עם מוגבלות יוכלו לממש את זכותם לחינוך שוויוני ונגיש ומתווספות לתקנות הנגישות של מוסדות חינוך קיימים משנת 2011 ותקנות הנגישות הפרטנית הקובעות מה יש לספק לתלמידים אשר עברו השנה.

התקנות החדשות מחייבות, בין היתר, כי בכל בית ספר ייבנו דרכים נגישות, התקנת פיר מעלית כאשר הדבר נדרש ובתי שימוש נגישים. בנוסף, כאשר יש מקום התכנסות ייבנו מקומות ישיבה מתאימים, יותקנו תקרות אקוסטיות בחלק מבית הספר ובפנימיות ייבנו חדרי אכסון נגישים.

התקנות הן פרי מאמץ משותף של נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות עם משרדי האוצר והחינוך והארגונים שהיו פעילים לאורך כל הדרך והובלו על ידי ח"כ אילן גילאון, יו"ר ועדת המשנה לתקנות הנגישות.

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "היום הותקנו תקנות הנגישות הקובעות את דרישות הנגישות מבתי ספר חדשים. התקנות יבטיחו כי כל מוסד חינוכי מעכשיו ייבנה בצורה שתאפשר הנגשה לתלמידים ולהורים עם מוגבלות. עם התקנות הללו הושלמה התשתית המאפשרת לכל תלמיד עם מוגבלות לממש את זכותו לחינוך שוויוני ונגיש. חינוך משלב בבית הספר הוא המפתח לשילוב האדם בחברה וליצירת קשרי חברות בין ילדים עם מוגבלות לילדים ללא מוגבלות כבר מגיל צעיר. "

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.