אושר בטרומית: הסמכת שר הפנים לחתום על היתר עסקה על מנת למנוע חשש מאיסור ריבית

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הסמכת שר הפנים לחתום על היתר עסקה), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לקבוע שלשר הפנים תהא הסמכות לחתום ולאשר היתר עסקה, שיפורסם ברשומות, בשם כל הרשויות המקומיות בישראל, כדי שהליכי הגביה והתשלומים ברשויות המקומיות יתקיימו ללא חשש מאיסור ריבית.

בדברי ההסבר נכתב: "איסור ריבית הוא מהאיסורים החמורים בתורה, והוא חל הן על הלווה והן על המלווה. דא עקא, שבמציאות הכלכלית כיום הריבית היא מכשיר פיננסי בסיסי. כדי לפתור את הבעיה, מקובל להשתמש בהיתר עסקה, על פיו הלווה אינו משלם למלווה ריבית, אלא משתף אותו ברווחים שכספו הניב. היתר העסקה כולל מנגנון על פיו יקבל המלווה בפועל סכום זהה לסכום הריבית שבה הוא מעוניין, אם כי קיימת אפשרות תיאורטית שכתוצאה מהיתר העסקה יפסיד המלווה חלק מכספו. הבנקים כולם חתומים על היתר עסקה ועל פי הפסיקה הוא מחייב מבחינה משפטית.

חלק ניכר מאזרחי המדינה מקיימים משא ומתן ותשלומים הן כנישומים והן כספקים מול השלטון המקומי, אלא שבשונה מאשר בתחום הבנקאות, רשויות רבות אינן חתומות על היתר עסקה. משמעות הדבר מבחינה ההלכתית היא שאדם החייב כסף לרשות מקומית או ספק שהרשות חייבת לו תשלום עובר לדעת מרבית הפוסקים על איסור הלוואה בריבית.

הדבר בעייתי משתי בחינות: הראשונה, למידע בדבר קיומו של היתר עסקה חשיבות הן לנישום שומר מצוות המחויב בתשלום הריבית, וכן לספק שומר המצוות המעוניין לקבל את כספו מהרשות בלי חשש הלכתי."

ח"כ אזולאי: "באמצעות הצעה זו גם ציבור שומר תורה ומצוות יוכל ליהנות מהשירותים של העיריות, לבצע עסקאות ובכל גם נגביר את התחרות מה שיוביל להורדת מחירים. "

27 תמכו ללא מתנגדים ונמנע אחד וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.