אושר בקריאה ראשונה: ביטול הדרישה מילד נכה להופיע בפני ועדה רפואית לשם קבלת פטור ממס

תחסוך מהילדים ומשפחותיהם את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת הפטור

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 246) (ביטול הדרישה מילד נכה להופיע בפני ועדה רפואית לשם קבלת פטור ממס), התשע"ח-2018 של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת.

מוצע לקבוע שילד נכה יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה בלי שיידרש להופיע בפני ועדה רפואית לשם קביעת אחוזי נכותו, אם משתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, בשיעור שיקבע לעניין זה שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אשר לא יפחת מ-100%.

בדברי ההסבר נכתב: "בקרב מקבלי קצבת ילד נכה בשיעור 100% לפחות נכללים ילדים עם נכויות קשות ומורכבות, כגון ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בינונית וקשה, ילדים עיוורים, חולים אונקולוגים, ילדים הנמצאים בספקטרום האוטיסטי, מטופלי דיאליזה וילדים סיעודיים. הוספת ילדים המקבלים קצבת ילד נכה לרשימת הזכאים לפטורים והנחות ברשות המסים, תחסוך מהילדים ומשפחותיהם את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת הפטור, התשלום בגין הוועדה הרפואית ומעל לכל – הצורך להביא את הילד בפני שתי ועדות רפואיות שונות."

50 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכספי

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.