אושר בקריאה ראשונה: הבנק יחויב להודיע ללקוח טרם סירוב המחאה

ח"כ אשר: "זה חוק שטוב לכל הצדדים, גם לנותן הצ'ק, גם למקבל הצ'ק וגם לבנקים. זה חוק שבעד האזרחים, במיוחד המוחלשים, ובעד יציבות כלכלית."

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק שיקים ללא כיסוי (תיקון מס' 14) (חובת הודעה ללקוח טרם סירוב שיק), התש"ף-2020 של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני.

מוצע לתקן את חוק שיקים ללא כיסוי ולקבוע כי כאשר מוצג שיק לפירעון ואין בחשבון הבנק יתרה מספקת שמאפשרת את פירעונו, הבנק יהיה חייב להודיע לבעל החשבון, מוקדם ככל הניתן, שעליו להפקיד כספים בחשבון עד סוף יום העסקים כדי למנוע את סירוב השיק. כמו כן מוצע להוסיף עילות נוספות הנוגעות למסירת ההודעה כאמור לעילות המאפשרות ללקוח מוגבל וללקוח מוגבל חמור לבקש מבית המשפט לבטל הבאת שיק שסורב במניין השיקים שסורבו וכן, להסמיך את המפקח על הבנקים לקבוע הוראות ביצוע פרטניות בעניין פרטי ההודעה ושליחתה.

בדברי ההסבר נכתב: "כיום, הבנקים בישראל אינם מחויבים לעדכן בעל חשבון על המחאה שנידונה לחזור טרם סירובה. בשל כך כשהמחאה שנמסרת על ידי בעל החשבון היא ללא כיסוי, הוא יידע על כך רק בדיעבד, כשההמחאה מסורבת על ידי הבנק, על ידי בדיקה עצמאית של חשבונו. סירוב ההמחאה נרשם לחובתו של בעל חשבון ועלול להקשות עליו להמשיך ולנהל את חשבונו.

מוצע כי הבנק יודיע ללקוח כי השיק שמסר נידון לסירוב, ותינתן בידו שהות של יום עסקים אחד על מנת שיוכל להפקיד כסף בחשבונו לשם פירעון השיק. אופן ומועד ההתראה ייקבעו על ידי השר, וייעשו בצורה שתבטיח קבלת התראות בדרך המהירה והנגישה ביותר לבעל חשבון הבנק. באמצעות החלת חובות אלו ניתן יהיה למזער את נזקיהם של בעלי חשבונות בנק פרטיים ועסקיים מההשלכות של המחאות החוזרות ללא הודעה מוקדמת, ובכך לחזק את יכולת הציבור לנהל את חשבונותיו בצורה ראויה."

ח"כ אשר: "זה חוק שטוב לכל הצדדים, גם לנותן הצ'ק, גם למקבל הצ'ק וגם לבנקים. זה חוק שבעד האזרחים, במיוחד המוחלשים, ובעד יציבות כלכלית."

10 תמכו ללא מתנגדים וההצעה תוחזר לוועדת חוקה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.