אושר המיזוג בין שופרסל לניו פארם

מכירת החנויות תיעשה עוד בטרם ביצוע המיזוג והעברת השליטה בניו-פארם לשופרסל

בתום בדיקה מעמיקה של עסקת המיזוג, החליטה הממונה לאשר את המיזוג בכפוף לתנאים שיחייבו מכירת תשע חנויות של ניו-פארם כחטיבה אחת לרוכש יחיד ובלתי תלוי בצדדים, שיתחייב להפעיל בהן חנויות פארם, ועוד סניף אחד של שופרסל לרוכש דומה, שיתחייב להפעיל בו מרכול או חנות פארם. מכירת החנויות תיעשה עוד בטרם ביצוע המיזוג והעברת השליטה בניו-פארם לשופרסל.

בחינת המיזוג העלתה כי קיימת חפיפה בפעילותם של הצדדים ובמוצרים הנמכרים על ידם, כגון מוצרי טואלטיקה, מוצרי טיפוח הגוף, מוצרי ניקיון, מוצרי תינוקות ועוד. ביחס למוצרים החופפים, נמצא כי המיזוג עלול להעלות חשש לפגיעה בתחרות באזורים בהם אין מרכולים או חנויות פארם נוספים שקרובים מספיק לסניפי הצדדים, ושדומים מספיק לחנויות הצדדים מבחינת היקף ומגוון המוצרים שהם מציעים. באזורים אלה, המיזוג עלול להביא למצב של מיעוט מתחרים וכתוצאה מכך ייווצר לשופרסל כוח שוק חד צדדי . כח שוק חד צדדי משמעותו ששופרסל תוכל להעלות את המחירים בהם נמכרים המוצרים החופפים בחנויות הצדדים, ובפרט בחנויות ניו-פארם. באזורים בהם סברה הרשות, כי המיזוג עלול לאפשר לשופרסל להעלות מחירים לצרכן, הורתה הממונה לשופרסל למכור את סניף ניופארם כמפורט לעיל.

אישור המיזוג הותנה, כאמור, בתנאים שעניינם מכירת עשרה סניפים לגורם אחר, אשר יפעיל אותם כחנות אשר תתחרה בצדדים באותם אזורים גיאוגרפיים בעייתיים. במהלך תקדימי, התנאים מחייבים כי מכירת הסניפים תושלם לפני שסניפי ניו פארם יעברו לידי שופרסל .

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.