אושר לקריאה שניה ושלישית: הצעת חוק הפוליגרף

על פי הצעת החוק הממשלתית, יעברו חלק מקציני המשטרה בדיקות פוליגרף תקופתיות. התפקידים שיידרשו לכך ייקבעו על פי הסיכונים הנובעים לניצול התפקיד

ועדת הפנים בראשות ח"כ דודי אמסלם אישרה לקריאה שניה ושלישית את "חוק הפוליגרף". על פי הצעת החוק הממשלתית, יעברו חלק מקציני המשטרה בדיקות פוליגרף תקופתיות. התפקידים שיידרשו לכך ייקבעו על פי הסיכונים הנובעים מהאפשרות לנצל את התפקיד לשם גרימת נזק לשלום הציבור. בדיקות הפוליגרף יהוו שלב סופי של בדיקת התאמה תעסוקתית שתתבצע בהתאם לרמת הסיווג של התפקיד. אם יימצא בבדיקה חשש כלשהו, יועבר העניין לוועדה. אם זו תשוכנע שקיים חשש לאי התאמתו של השוטר לתפקיד, תקבל החלטה באשר להמשך עיסוקו בתפקיד. אם יעלה במסגרת הבדיקה חשש לעבירה פלילית מסוג פשע, יועבר המידע לגורם המוסמך להחליט על פתיחת חקירה.

יו"ר הוועדה דודי אמסלם: "אני מבקש לחזק את ידי המשטרה בימים לא פשוטים אלה. השוטרים עומדים בחזית מאבק שאנו מנהלים כבר 120 שנה. לבנו איתם בעבודת הקודש שלהם".

מתוך נוסח הצעת החוק שהוצע על ידי הממשלה: "פרק זה נועד להסדיר בדיקות התאמה לתפקיד חמועמדים לתפקידים במשטרת ישראל ולנושאים בתפקידים בה, לשם הבטחת השמירה על טוהר המידות ועל תפקוד ראוי של המשטרה וחיזוק אמון הציבור במשטרה, במטרה להגן על שלום הציבור ובטחונו, והכל בדרך של שמירה מרבית על פרטיות הנבדקים".

ח"כ בני בגין ביקש לוותר על המטרה של "חיזוק אמון הציבור במשטרה", ולהסתפק ב"הבטחת תפקוד ראוי של המשטרה": "חשובה מאד השמירה על חסיון החומר העולה בבדיקות. בזה מתמצה העניין. מהי המטרה? הוויכוח בינינו איננו בלתי מצוי בכנסת. בא גוף ביצועי ומבקש את מירב הסמכויות הדרושות לו לשם מילוי תפקידו. אנו מצווים על הסתכלות יותר רחבה. לדעתי אתם תשפרו מאד את מצב המשטרה גם בבדיקת התאמה לתפקיד על יסוד ייעוד המשטרה. אתם מדגישים את היתרון שבהרתעה בעצם הידיעה שיש אפשרות של שימוש בכלי החודרני הזה. אני לא יכול להבין מדוע הנוסח של הסתפקות בשמירה על יכולת המשטרה למלא את תפקידה – שמירה על שלום הציבור או בטחונו פוגע בהרתעה הזו".

חיים אמיגה, עוזר היועץ המשפטי במשרד לביטחון פנים: "הניסוח הזה אינו המצאה שלנו. הוא מופיע בפסיקת בג"ץ, שאפשר לפטר שוטר לא רק בשל רמה מבצעית אלא אם יש פגיעה באמון הציבור במשטרה, כי שוטר מפעיל סמכויות רחבות. הוא יכול להיות שוטר נפלא מבחינה מבצעית, אבל אם הוא משתמש בסמים או שיש לו עבירות בניה, זה פוגע באמון הציבור במשטרה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.