אושר סופית: חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות

"בשנים האחרונות נפוצה בישראל תופעה של שימוש במכשירי טלפון סלולריים לצורך ביצוע עבירות שונות"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק חסימת מספר טלפון לשם מניעת ביצוע עבירות, התשע"ח-2018 של חברות הכנסת מירב מיכאלי, יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לאפשר לקצין משטרה מוסמך לתת צו המורה למפעיל סלולרי לחסום את הגישה של מספר טלפון לרשת התקשורת הסלולרית שלו, לתקופה שלא תעלה על 30 ימים (עם אפשרות הארכה), אם קיים יסוד סביר להניח שהוא משמש לצורך ביצוע עבירות של פרסום שירותי תועבה, עבירות ייצוא, ייבוא, סחר או אספקה של סמים, עבירות תיווך או הדחת קטין לשימוש בסמים ועבירות של איסור הפצת חומר מסוכן או השימוש בו.

בדברי ההסבר נכתב: "בשנים האחרונות נפוצה בישראל תופעה של שימוש במכשירי טלפון סלולריים לצורך ביצוע עבירות שונות. המדובר בעבירות של פרסום שירותי תועבה לפי חוק העונשין; עבירות ייצוא, ייבוא, סחר, או אספקה של סמים וכן עבירות של תיווך או הדחת קטין לשימוש בסמים, לפי פקודת הסמים ועבירות של איסור הפצת חומר אסור או הדחת קטין לשימוש בחומר אסור לפי חוק המאבק. עבירות אלה מתבצעות תוך הסתרת הזהות של המבצע, למשל בדרך של פרסום מספר טלפון שאין לגביו בעלים רשום (קו טלפון שהתשלום בעבורו נעשה מראש במסגרת מסלול "פריפייד"), מה שמקשה לעתים להגיע אל הגורם העומד מאחורי הפרסום ולהעמידו לדין. הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה כלי להתמודדות עם התופעה האמורה, באמצעות הסמכה למתן צו המורה למפעיל סלולרי לחסום את הגישה של מספר טלפון שקיים יסוד סביר להניח שמשמש לצורך ביצוע עבירות כאמור, לרשת התקשורת הסלולרית שלו."

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.