"בני תורה לא ישאו מכשירים אפילו כשרים"(הקלטה)

ראש ישיבת 'קריית מלך' הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין יצא למתקפה נגד השימוש בטלפונים אפילו כשרים: "לא להריח אפילו ריח כלשהוא מהחוץ". "נהגנו שבני תורה בחורים לא ישאו מכשירים סלולארים אפילו הכשרים למהדרין, בן תורה שרוצה להתעלות צריך להיות כל כולו בבית מדרש בגמרא הקדושה" {הגרש"י בורנשטיין}

ראש ישיבת 'קריית מלך' הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין יצא למתקפה נגד השימוש בטלפונים אפילו כשרים: "לא להריח אפילו ריח כלשהוא מהחוץ".

ראש ישיבת קריית מלך התריע מפני הסכנות האורבות לבני הישיבות מחות לכתלי הישיבה ואף החמיר עם בני ישיבתו נגד השימוש במכשירים כשרים.

בשיחה שנשא אמר: "אנו נמצאים בדור של ניסיונות קשים ומרים היצר הרע מעמיד לפני כל בן תורה בורות כדי להכשיל אותו, הדרך היחידה רק על ידי הכוח הזה להגביל ולצמצמם".

"הייתה התעוררות גדולה בישיבות חסידיות גם בישיבה שלנו כך נהגנו שבני תורה בחורים לא ישאו מכשירים סלולארים אפילו הכשרים למהדרין, בן תורה שרוצה להתעלות צריך להיות כל כולו בבית מדרש בגמרא הקדושה כל שייכות עם החוץ זה סכנה גדולה".

"יודעים אנו מה שקורה בחוץ אין לשער ואין לתאר דומני שכל הדורות דור המבול ודור ההפלגה כל מה שאפשר לתאר הוא כאין וכאפס לעומת הדור שלנו בכל מקום שאנו נמצאים הדרך היחידה היא רק הדרך הזו להגביל עד כמה שאפשר על ידי כך זוכים להעצים את ולהרחיב את כוחות הנפש והנשמה".

ראש הישיבה סיים את דבריו: "התעלות והתרוממות לא להריח אפילו ריח כל שהוא מן החוץ, יש רחוקים לגמרי רק באופן הזה אפשר לעלות ולהתעלות".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.