איזה חלות הולכים גדולי ישראל לאכול הערב?

איזה חלות הולכים גדולי ישראל לאכול הערב? האם כדאי לאכול 'פיתות' בליל החג הראשון בסוכות? * השאלה המעניינת התעוררה בעקבות ה'חומרא' של מרן הגר"מ שטרנבוך * איזה חלות אכל הסטייפלער – ובעקבותיו גם בנו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בליל יו"ט ראשון של סוכות? { מנהגים }

 

הגר"מ שטרנבוך שליט"א עורר בספריו על 'חומרא' מעניינת במיוחד, שבלילה הראשון בסוכות יש הידור מיוחד לאכול חלות שנאפים ללא תוספות כלל. השנה חזר מרן הגר"מ שטרנבוך על ה'חומרא' בשיעור שנשא לפני אברכים לאחר יום כיפור, ואמר לתלמידיו כי "יש מדקדקים שלא לצאת מצוות אכילה בליל יו"ט ראשון של סוכות ב'חלות' פשוטות המצויים בשוק, כי הם נאפים עם שמן ותוספות כדי לתת בהם טעם, ולדעת השו"ע יש לחוש שברכתו 'מזונות' כדין "פת העשויה בכיסנין", ואין יוצאין בזה יד"ח בלילה ראשון דסוכות, וכ"ש שיש להדר לא לאכול 'חלות מתוקות' כי לדעת השו"ע ברכתם מזונות ואין יוצאין בהם את המצוה דאורייתא בליל יו"ט ראשון, ומה גם שלדעת ה"פרי מגדים" אין יוצאין ב'חלות' כיון שאין זה לחם עוני.

 

רבים מתושבי בני ברק הוותיקים זוכרים עדיים את ה'רעש' שהתעורר בבני ברק לפני עשרות שנים, זמן קצר לאחר שיצא לאור ספר "מועדים וזמנים" מאת הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כאשר 'הסטייפלר' זצ"ל למד בספר 'מועדים וזמנים', ולאחר לימוד מעמיק ב'חומרא' המעניינת אשר נכתבה בספר 'מועדים וזמנים'- בחלק א' סי' פ"ו, הכריע כי אכן ראוי להחמיר בכך, וביקש מבני משפחתו לאפות עבורו באופן מיוחד חלות פשוטות ללא שום תוספות מלבד קמח מים ומלח, כדי לאכול מהם 'כזית' ראשון בליל סוכות, דבר שעורר בזמנו רעש גדול בבני ברק, ורבים וטובים החזיקו אחריו אף הם ב'חומרא' זו.

 

כמובן גם בנו של הסטייפלר, מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ממשיך את דרך אביו ואוכל בלילה הראשון של סוכות חלות מיוחדת הנאפות ללא תוספות על ידי בני משפחתו, כמו גם מרן פוסק הדור הגר"מ שטרנבוך שליט"א האוכל חלות מיוחדות הנאפות עבורו ללא תוספות כשמן וביצים.

 

לאחר השיעור נשאל הגר"מ שטרנבוך מדוע הוא מקפיד לבקש דווקא חלות מיוחדות הנאפות ללא שמן ותוספות, וכי אי אפשר לצאת גם באכילת "פיתות" פשוטות? מרן הגר"מ השיב כי אכן אפשר לצאת גם באכילת 'פיתות', אלא שמפני כבוד המועד, כדי שלא יהיו מונחים על שולחנו פיתות פשוטות המיועדות לאכילה ביום חול, הוא נוהג לאכול דווקא חלות מכובדות וגדולות שנאפות במיוחד לחג הסוכות.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.