איזו אש מותר להדליק ביום טוב?

איזו אש מותר להדליק ביום טוב? ומדוע אסור להדליק את אור החשמל ביום טוב? הלכות והנהגות לחג הסוכות

איזו אש מותר להדליק ביום טוב? ומדוע אסור להדליק את אור החשמל ביום טוב?

הלכות והנהגות לחג הסוכות. מתוך ביאורים ומוספים משנה ברורה מהדורת 'דרשו'

מותר להדליק אש ביום־טוב מאש קיימת בלבד, אך לא ליצור אש 'חדשה'. יש אומרים שהאיסור הוא מן התורה, ויש אומרים שהאיסור הוא מדרבנן, וכן דעת רוב הפוסקים.

מסיבה זו, אין להדליק אש באמצעות חיכוך גפרור במקום המיועד לכך בקופסת הגפרורים, וניתן להצית את הגפרור באש קיימת, או בחוט ברזל לוהט עד כדי התאדמות, שנחשב כאש. ונחלקו הפוסקים אם מותר להצית את הגפרור על ידי קירובו אל האש אך ללא מגע בה.

מסיבה זו – איסור יצירת אש חדשה – אסרו גדולי ישראל מאז המצאת החשמל ועד עתה – את הדלקת אור החשמל ביום־טוב, משום שבעת סגירת המעגל החשמלי עובר זרם החשמל דרכו ויוצר אש, והרי זו יצירת אש האסורה; וזאת בנוסף לדברי החזון איש הידועים שסגירת מעגל חשמלי "קרוב הדבר שזה 'בונה' מן התורה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.