איך דוחות כספיים מסייעים לנו בכתיבת תוכנית עסקית

מנהלים ובעלי עסקים רבים נוטים להתייחס לדו"חות הכספיים שלהם כאל מטלה מעיקה שיש לטפל בה אל מול רואה החשבון ורשויות המס. אבל, דוחות כספיים הינם כלי ניהולי היכול לשמש מנהלי עסקים באופן משמעותי הרבה יותר ממה שנוטים לחשוב עליהם. מעבר לדרישה להגשת הדוחות הכספיים לגורמים הרלוונטיים, אם לא נחשוש מהעמקה במספרים ומבחינה ביקורתית שלהם – ניתן לגזור מהם מסקנות איכותיות רבות.

מתוך הדוחות הכספיים ניתן ללמוד המון על ביצועי העבר של העסק ואף לערוך תחזיות עתידיות ולקבוע יעדים לגבי היקפי פעילות והכנסות, תקצוב הוצאות, שיפור מדדי רווחיות וכדומה.

בעת כתיבת תכנית עסקית לעסק קיים, המכונה "תכנית עסקית פנימית" כל שלושת המרכיבים יבואו לידי ביטוי – בחינת ביצועי עבר, עריכת תחזיות וגזירת יעדים תקופתיים בהתאם.

תחילה, נבצע ניתוח מעמיק של תוצאות העבר על מנת להבין לעומק את המצב הקיים בחברה. כחלק מהניתוח נבחן את התפלגות ההכנסות לפי תחומים, לפי סוגי לקוחות או לפי סוגי מוצרים. מניתוח זה יהיה ניתן להסיק מסקנות שונות לגבי ההכנסות: למשל, נהוג לבחון את קיומו של "עקרון פארטו" – עקרון לפיו 80% מהתוצר נובע מ-20% מהפעילות. בהתאם, בעסק בו ההכנסות מתפלגות בהתאם לפארטו קלאסי, 80% מסך ההכנסות ינבעו מ-20% מהלקוחות. מדוע זה חשוב? הדבר משפיע על היכולת לבצע חלוקה נכונה ויעילה של משאבים, אבל יכול גם להצביע על מצבי סיכון: עסק ה"סובל" מפארטו נמצא במצב בעייתי של תלות בלקוחות מסויימים.

בנוסף, כחלק מניתוח דוחות העבר, נבדוק עקביות במדדי הרווחיות השונים- רווח גולמי, תפעולי ונקי. נבין את הסיבות לשינויים במדדים, אם היו, וכן דרכים אפשריות לפתרון ושיפור. במקביל, ננסה לזהות מגמתיות לאורך השנים בכדי לאפיין היטב את העסק.

לאחר ניתוח דוחות העבר, אחרי שהכרנו לעומק את המספרים הקיימים, נוכל להניח הנחות מבוססות לצורך בניית תחזית עתידית של פעילות החברה. כמובן, שנתוני העבר לבדם אינם מעידים על הפעילות העתידית ויש לשלב בתחזית גם יעדים אסטרטגיים. יעדים אלו יתבססו על הפקת לקחים מנתוני העבר תוך שאיפה למיצוי פוטנציאל התפוקה ולצמצום אבטלה סמויה והוצאות מיותרות. כך למשל, ניתוח הכנסות העבר יסייע בזיהוי העונתיות האופיינית לתקופות ספציפיות וכך ניתן יהיה לקבוע יעדים מהודקים וישימים המתבססים על העונתיות הצפויה בכל פרק זמן.

אז מה כל זה אומר?

בעולם הניהול, ידע הוא כוח. דעו את עולמכם על מנת לייצר עתיד עסקי מבטיח יותר.

לקבלת מידע נוסף בנושא הנכם מוזמנים לבקר באתר חברת GONOGO, בהצלחה!

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.