איך החותן שלך, ואתה?

נא לא להיבהל מהכותרת. הכתבה מיועדת לכל אדם, זכר או נקבה בכל גיל. גם אם עדיין אינך נשוי, בעתיד יהיו לך קשרים עם הורי אשתך (ולך – עם הורי בעלך) ולטובת כל הצדדים כדאי שישררו ביניכם יחסים טובים. עדנה ויג

נא לא להיבהל מהכותרת. הכתבה מיועדת לכל אדם, זכר או נקבה בכל גיל. גם אם עדיין אינך נשוי, בעתיד יהיו לך קשרים עם הורי אשתך (ולך – עם הורי בעלך) ולטובת כל הצדדים כדאי שישררו ביניכם יחסים טובים.

בפרשה חוזרת מספר פעמים המילה "חותן" ה"הרגשה בפרשה" שלי היא שמילה זו רומזת לכל אחד ללמוד על חשיבות הקשר בין בני המשפחה המורחבת ובין בעל או אשה להורי בן (בת) הזוג שלו (שלה).

משה מלמד כיצד ראוי להתייחס לחותן (ובוודאי גם לחותנת וכן גם לחַם ולחמות) ומיתרו ניתן ללמוד כיצד להתייחס לחתן חרף ההבדלים והשוני שביניכם.

"ויאמר אל בנתיו ואַיוֹ למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם" (שמות ב',20). יתרו היה חכם, טוב לב, רגיש לסובבים אותו. רצה לגמול טוב לאדם שעזר לבנותיו, כאשר רועים גירשו אותן ולא אפשרו להן להשקות את הצאן ממי הבאר.

יתרו נתן למשה את בתו ציפורה לאשה "ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפֹרה בתו למשה" (שמות ב',21).

משה נעשה רועה צאן חֹתנו. בעת רעיית הצאן במדבר, התגלה לו ה' בסנה, והטיל עליו תפקיד להנהיג את בני ישראל ולהוציאם ממצרים. משה הכיר טובה ליתרו על כך שהכניסוֹ לביתו בעת בריחתו ממצרים למדין ולכן ביקש את רשותו לחזור למצרים: "וילך משה וישב אל יתר חֹתנו ויאמר לו: אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים" (שמות ד',18).

שאלה למחשבה:

מי היה החותן של אישים נוספים בתורה? מה היה טיב יחסיהם?

הצעת תשובה:

לאדם הראשון לא היה חותן, שכן הוא האדם הראשון שנברא ולא היו לו ולאשתו הורים. אברהם נשא לאשה את שרה בת הרן אביה נפטר והם לא נשארו לגור עם משפחתה ליצחק הובאה אשה ולא היה לו קשר עם בני משפחתה.

חֹתנו של יעקב היה לבן. מערכת היחסים אתו לא היתה קלה, שכן כאשר החותן הוא בעל מידות רעות, מבטיח ולא מקיים, מרמה ורוצה לנצל – קשה להתמודד עמו.

שאלה אישית: מה יחסך לחֹתנך? מה יחסו של חֹתנך כלפיך? האם הוא מייעץ לך? האם אתה מקשיב לו ומוכן לקבל את עצותיו?

יתרו כיבד את משה. הוא לא בא במפתיע, אלא שלח להודיע על בואו: "ויאמר (רש"י, חזקוני ועוד פירשו: שלוחו של יתרו) אל משה: "אני חֹתנך יתרו בא אליך" (שמות י"ח,6) ביחד עם אשתך ושני ילדיכם.

משה התייחס בכבוד ליתרו: "ויצא משה לקראת חֹתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבֹאו האֹהלָה" (שמות י"ח,7). משה סיפר לחֹתנו על הנסים שעשה ה' לישראל. יתרו האזין ובירך "ברוך ה' אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה" (שמות י"ח,10). נערכה סעודה עם יתרו בהשתתפות אהרן והזקנים.

למחרת ראה יתרו את חתנו משה עובד במסירות נפש במשך כל היום "ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב" (שמות י"ח,13). הוא סבר שהתנהלות משה אינה יעילה, וביקר אותה באמרו: "לא טוב הדבר אשר אתה עֹשה" (שמות י"ח,17).

נַסֵה להעמיד עצמך במקום משה. כיצד היית מגיב? מה היית חש למשמע מילים אלו? מה היית חושב על חֹתנך?

יש שיאטמו אוזניהם ולא ירצו כלל לשמוע עצה, כי הרי המייעץ הוא מבוגר ו"העולם שייך לצעירים", שבטוחים שהם יודעים מה צריך ונכון לעשות. ומה פתאום שהוא יאמר לי מה עלי לעשות? הרי אני יודע הכי טוב, מה מתאים לי ואיך עלי להתנהל ועוד מחשבות מעין אלו. יש חכמים שיבינו מהו הערך הטמון בניסיון החיים של המבוגרים מהם, וידעו שכדאי מאוד להקשיב לכל עצה, ולקחת ממנה את שמתאים לך.

יתרו הביע דאגה למשה ולכל העם בהוסיפו הסבר הגיוני מדוע לא כדאי להמשיך בדרך התנהלות זו: "נבֹל תבֹל גם אתה גם העם הזה אשר עִמָך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשֹהו לבדך" (שמות י"ח,18). אינך יכול לשמש כשופט יחיד לכל ענייני העם, לאורך זמן. אתה עלול חלילה להתמוטט וגם לעם לא יהיה נוח להמתין זמן רב למשפט ולחוש ש: * מערכת המשפט מתנהלת בשיטת "הסרט הנע" * אין די זמן לכל אחד לשטוח את טענותיו שכן אנשים רבים ממתינים בתור * וחריצת הדין במשפט נעשית במהירות רבה ובלחץ זמן.

יתרו הקדים מספר מילים לפני אמירת עצתו: "עתה שמע בקֹלי איעצך ויהי אלקים עמך" (שמות י"ח,19). הוא הציע למשה לבזר את סמכויות השיפוט.

משה, ללא היסוס, יישם את ההצעה במלואה "וישמע משה לקול חֹתנו ויעש כל אשר אמר" (שמות י"ח,24). הוא הבין שהעצה נאמרה לטובתו, מתוך דאגה ואכפתיות כלפיו.

הפרשה נקראה "יתרו" למרות שכתובים בה דברים נוספים שהם חשובים מאוד לעם ישראל: מעמד הר סיני ועשרת הדברות. מיתרו נוכל ללמוד פרק בהלכות יחסי משפחה בין זוג צעיר להוריהם להפריה ותועלת הדדית של כל הצדדים: כיצד צריך להתייחס להורי בן הזוג? כיצד על הורי בן הזוג להתייחס לחתנם או לכלתם? כיצד נכון להציע עצה? מיותר לציין שדברים אלה חשובים מאוד בחיי היומיום?! החיים יהיו יותר טובים ונעימים כאשר יחסיך להורי אשתך יהיו כיחסי משה וחֹתנו יתרו.

שבת שלום ! עדנה ויג

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.