איך נראה את החיובי בבן הזוג • הנישואין לאור הפרשה

אוף, למה בן הזוג שלי… – חשיבה שלילית כוחה ההרסני רב – כיצד ניתן לראות חיובי? הרב ליאור סיבי במאמר חיובי ומעשי – איך נראה את החיובי שבבן זוגנו, ובעצמנו?!

פ' ראה – לראות חיובי

פרשתנו פותחת בפסוק: "ראה אנוכי נותן לפניכם היום". שואל ה'אור החיים' הק': מדוע נכתב לשון ראייה על דברים ששייך בהם לשון שמיעה? ומבאר: אמר הכתוב לשון 'ראה', מלשון ראייה והתבוננות, שיראו ויתבוננו בדעתם להידמות למשה רבנו, על פי דברי הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ה הלכה ב): "יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו".
מוסיף ה'אור החיים' הק' ומלמדנו יסוד גדול בעבודת ה': "כל הבא ליקרב לעבודת הקודש עבודת ה', ולא יעריכו עצמן עם מה שלמטה מהם, ויהיו בעיני עצמן כי כביר מצאה ידם". כלומר, הכח להצליח בעבודת ה' מגיע מכך שהאדם יודע להעריך מעלותיו וסגולותיו הטובות, ושואף להיות כמשה רבנו ממש, ולא מתחשב בדעתם של אלו המלעיגים עליו.
על פי יסוד נפלא זה ניתן לומר כי ראיה חיובית של האדם כלפי עצמו, וראיית מעלותיו ללא התחשבות בדעה שלילית של אחרים, בכוחה לקדם אותו בכל תחום. אדם שראייתו חיובית כלפי עצמו, משרה אוירה נינוחה בביתו, הוא אף ימצא תמיד את מעלותיו ויתרונותיו של בן זוגו, וידע להעריכו כראוי.
הערכה אמתית הנובעת מראיית המעלות, יוצרת אצל בן הזוג עידוד ורצון להמשיך בכיוון החיובי והטוב, מה שמביא להעריך את מעשיו עוד יותר… מעלה נשגבה היא לראות את הטוב בכל דבר, במעלותינו שלנו, וביחוד במעלות הסובבים אותנו.
כך היא דרכה של תורה, וכך נוהגים ונהגו גדולי ישראל בכל הדורות, אפילו כלפי הרחוקים מהם ביותר. אף ביכולתנו אנו לבחור לראות רק את הצד הטוב שבבן הזוג, להתמקד אך ורק במעלותיו ובתכונותיו הטובות. ראיה חיובית זו בכוחה לכסות על המגרעות ואף על המעשים שאינם לרוחנו, וכנאמר (משלי י, יב): "על כל פשעים תכסה אהבה".
כיצד ניתן "לראות חיובי"?
 לכל אדם יש מעלות וחסרונות. כשאני אוהב את הזולת, אין פירושו ש'פתאום' אין לו חסרונות, אלא שאני לא רוצה להתמקד בהם, אני רואה – מחמת אהבתי אותו – רק את מעלותיו. מאידך, כשאני לא אוהב את הזולת, אין פירושו ש'פתאום' אין לו מעלות, אלא שאני לא רוצה להתמקד בהם, אני רואה – מחמת שאיני אוהב אותו – רק את חסרונותיו.
הסוד להצליח בבנין הבית הוא: לראות רק את המעלות. כיצד עושים זאת? – כל אדם אוהב את בן זוגו, ואנו יודעים שכשאוהבים מתמקדים במעלות ומתעלמים מהחסרונות, כי הרי גם לנו עצמנו יש חסרונות, ומדוע אנו לא כועסים על החסרונות של עצמנו? כי אנו מעדיפים להתעלם מהם, כי אנו אוהבים את עצמנו! כך נעשה גם עם בן הזוג שלנו…
ואמר הרב מרדכי מן זצ"ל, ראש ישיבת "בית הלל", לחתן שבא לקבל הדרכה: "דע לך, שלכל אדם ישנן מעלות וחסרונות. גם לאשתך יש הרבה מעלות, אך מן הסתם יש לה גם חסרונות. אם תסתכל על המעלות שלה – יהיה לך גן עדן בחיים, אך אם תסתכל על החסרונות שלה – יהיה לך גיהנם בחיים".
 ראייה חיובית מתחילה בשינוי חשיבה. איך משנים חשיבה שגרתית לחשיבה חיובית? נציג מספר דוגמאות: קפדן – עומד על עקרונותיו. רודף כבוד – זקוק להערכה רבה. ביישן – עדין ואציל. חסר מנוחה – בעל מרץ. כעסן – טיפוס חם ואכפתי. נרגן – מחפש אמת וצדק. שטלתן – סמכותי. אדיש – רגוע, וכן על זה הדרך…
על הגאון ר' יוסף כהנמן זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז' מספרים שפעם הגיע אליו בעל כשברצונו לגרש את אשתו משום שאיננה מסודרת ואין לו נחת רוח להיות בבית כזה. ככל שניסה הרב לשכנעו לחזור בו, לא רצה הבעל לשמוע. בלית ברירה, קבע הרב עם הבעל שיבוא אליו מחר לביתו ויקבל את הגט. הלך הרב לביתו וביקש מאשתו להפוך את כל הבית; כלי המטבח יהיו בסלון, המיטות במטבח, הבגדים על הרצפה, הכסאות הפוכים…
למחרת הגיע הבעל לקבל את הגט מהרב, והנה רק נכנס הוא לביתו של הרב, חשכו עיניו… איזה בלגן… כשראה הרב את תדהמתו של הבעל, אמר לו: "לפי דעתך, הייתי גם אני צריך לגרש את אשתי"… הבין הבעל שה'סדר' בבית זה לא העיקר, אלא צריך לדעת איך לחיות; לראות את החיובי ולחפש את המעלות שיש באשה, ובזה יגמד את החסרון של הנקיון.
"אדרבה, תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם" (מתוך תפילת רבי אלימלך מליז'נסק זי"ע).

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.