איך נשכנע את בן הזוג להיות לצדנו • תובנה זוגית בפרשה

כמה פעמים ניסינו להביא את בן הזוג שלנו "לצד שלנו" אך ללא הצלחה? איך עושים את זה?! הרב ליאור סיבי במאמר על – כיצד משכנעים?!

פרשת ויצא – כיצד משכנעים?

בפרשתנו אנו קוראים על הנבואה אותה מקבל יעקב ובה נאמר לו לקום ולעזוב את בית לבן ולשוב אל ארץ אבותיו. רחל ולאה גם הן – כפי שאמרו ליעקב בעצמן – ממתינות ליום המיוחל הזה. והנה, לאחר שקיבל יעקב את הנבואה היינו מצפים שיקרא לנשותיו ויאמר להן שהגיע הזמן לקום וללכת והן כנשים צדקניות אשר בנו שתיהן את בית ישראל היו מיד מסכימות עמו.
אך לא!
יעקב קורא להן אל השדה ושם הוא מתחיל לפרט ולתאר כמה קשה הוא עבד את אביהן וכמה אביהן רימה ושיקר אותו, ורק לבסוף הוא אומר שבנוסף לכל הסיבות הללו גם הקב"ה נגלה אליו בחלום הלילה ואמר לו לעזוב את בית לבן.

וצריך להבין: מדוע יעקב לא אומר להן מיד בתחילת דבריו עמהן שהקב"ה אמר לו לשוב, הרי כשהיו שומעות כך היו מסכימות עמו על אתר, ומה עוד שזה היה גם רצונן שלהן?

והביאור הוא כך:
ידע יעקב שעם כל הרצון שלהן לעזוב את בית אביהן, עדיין זה לא יהיה קל עבורן להיפרד ממקום שהיו קשורות אליו במשך שנים. לא קל להיפרד מאבא וגם אם הוא אבא חיובי במיוחד… לכן הוא מתחיל בסיפור הדברים כפשוטם ורק לבסוף נותן את ההוראה כי הוא חייב מחמת ציווי ה' לקום וללכת.

בכך מלמדת אותנו התורה הק' ש"לא יורים במכה אחת", אלא מתחילים להסתובב סביב עד שמגיעים אל הנקודה עצמה. כך גם מביאים את הזולת לקבל את הדברים בצורה הטובה ביותר.

מספר דברים חשובים ב'איך לשכנע את בן הזוג' [ובעיקר את האשה] ניתן ללמוד מצורת דיבור יעקב אבינו אל נשותיו, ונתבונן:

דבר ראשון: כשרוצים לשכנע צריך לדבר עם האישה ביחידות ולא בפני אחרים. יעקב קורא לרחל וללאה אל השדה. מדוע לא דיבר איתם במקום אחר? אלא העדיף יעקב שהשיחה הזו תיערך במקום שניתן לדבר בו בפרטיות, ואין מתאים לכך יותר מן השדה.

דבר שני: להוכיח ולהראות לאשה שהדבר כדאי גם לה. להסביר לה מה תהיה התועלת שלה, של ילדיה ושל משפחתה באם תעשה את מה שאתה מבקש. יעקב אבינו, אף על פי שהקב"ה נגלה אליו בנבואה ואמר לו לעזוב את בית לבן, בכל זאת, כשהוא מדבר על כך עם נשותיו, הוא לא מוסר להן את תוכן הנבואה עד שהוא מסביר להן שגם מבחינה גשמית כדאי להן להישמע להוראה הנבואית.

כך כתב גם השל"ה הק' (פ' ויצא דרך חיים תוכחת מוסר אות מד): "אין ראוי לאדם כשירצה דבר מה מאנשי ביתו שיכריחם על זה על צד האונס והניצוח, אף כי הוא מושל בהם. אבל ישתדל לפתות אותם אל מה שירצהו בתכלית מה שאפשר, כדי שיתעוררו לזה מעצמם. כי זה הוא יותר טוב משיעשו זה על צד האונס וההכרח. ראה כמה הרבה יעקב דברים עם רחל ולאה כדי שיתרצו בטוב לב, ואף על פי שהקדוש ברוך הוא ציוה לו שישוב לביתו".

דבר שלישי: כשמדברים עם האשה לא לדבר בקיצור. אשה זה לא גבר שמדבר ענייני, תכליתי ובקיצור דברים. צריך לפרט ולהסביר לה הכל עד שתהיה בטוח שהיא הבינה היטב את דבריך. גם יעקב אבינו מפרט לנשותיו בדיוק את הסיבה שבעטיה הוא מבקש להיפרד מעל אביהם.

דבר רביעי: להכניס את הרגש בשיחה. להסביר את הדברים גם עם רגש ולא רק עם שכל. אשה – מהיותה רגשית – מבינה ומתחברת יותר אל דברים הנאמרים עם הרגש מאשר אל דברים המוסברים בצורה שכלית. נתבונן בדברי יעקב ונראה שגם הוא הכניס בדבריו את ה'רגש': "ויאמר להן רואה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמול שלשום… ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן: ואביכן התל בי והחליף את משכורתי עשרת מונים".

כשנשתמש בארבעה כללים אלו נוכל, בס"ד, לגרום לבן זוגנו לבוא לקראתנו ולגייס אותו לקיום רצוננו מתוך שמחה, שכן ברור לו שמכל הסיבות והבחינות שווה גם לו עצמו לעשות כך.