איכות השלטון לבג"ץ: לבטל את הסדר הטיעון עם הרב פינטו

התנועה: "ההסדר פגום מן היסוד, מנוגד לתכליתם של הסדרים עם נאשמים ולהנחיות היועמ"ש בעניינם; פוגע בערכי שלטון החוק, השוויון בפניו ואמון הציבור במערכת אכיפת החוק" ■ דורשת למצות עם הרב את הדין על מעשיו

התנועה לאיכות השלטון עתרה היום (ג') לבג"ץ בבקשה כי יורה לפרקליט המדינה, לפרקליטות המדינה וליועץ המשפט לממשלה לחזור בהם מחתימתם על הסדר הטיעון עם הרב יאשיהו פינטו ולמצות עמו את הדין על מעשיו.
לחלופין, מבקשת התנועה לאיכות השלטון מתן צו על-תנאי אשר יורה לפרקליטות, לפרקליט המדינה וליועמ"ש למצות את החקירה כולה, כולל חקירת כלל המעורבים בה, קודם להקראת כתב האישום שגובש בין הצדדים במסגרת הסדר הטיעון וטרם הכרעת הדין בעניינו של הרב. זאת, על מנת להבטיח את בחינת כדאיות ההסדר ומהימנות גרסת הרב, בשלב שבו פרקליט המדינה עוד יכול להפעיל את סמכותו, מכוח ההסכם והדין, לביטול ההסכם כולו, ככל שימצא כי הרב לא עמד בתנאיו.

התנועה טוענת בעתירה כי ההסכם פגום מן היסוד, מנוגד לתכליתם של הסדרים עם נאשמים ולהנחיות היועץ המשפטי לממשלה בעניינם; פוגע בערכי שלטון החוק, השוויון בפניו ואמון הציבור בנבחריו ובמערכת אכיפת החוק; וכי החלטה להגיע להסדר נגועה בעיוות, במשגה ובחוסר סבירות היורד לשורשו של עניין, זאת כאשר המשטרה נמנעת ממיצוי אפיקי חקירה טרם חתימה על ההסכם ומימושו, בניגוד להנחיות היועמ"ש.
כך, נטען בעתירה, מצטיירת תמונה כאילו פרקליטות המדינה נחושה "לסגור" את פרשת תנ"צ אפרים ברכה, מבלי לוודא כי אכן קיימות די ראיות העולות כדי סיכוי סביר להרשעת ניצב מנשה ארביב או כל חשוד אחר בפרשת ארביב, או האם קיים צורך אמיתי בהסכם על מנת למצות את הדין כנגד ניצב ארביב.
חדש: באפשרותכם לסמן קטע מהמאמר ולשתף רק אותו. סמנו קטע ושתפו.
בשבוע שעבר חתמה הפרקליטות על עסקת טיעון עם הרב פינטו, שבמסגרתה סוכם כי הרב יהפוך לעד מדינה נגד ניצב (בדימוס) ארביב. על-פי ההסדר וכתב האישום המתוקן נגד פינטו, צפוי הרב להודות במתן שוחד בפרשת ברכה, בניסיון למתן שוחד ובשיבוש מהלכי חקירה.
לעניין הטיעונים לעונש הוסכם כי המדינה תדרוש כי יוטל על הרב פינטו עונש של שנת מאסר בפועל, ובנוסף עונש של מאסר על-תנאי, קנס כספי בסכום משמעותי וחילוט כל הכספים שנתפסו.
"הפרשה שהובילה לחתימה על ההסכם בין הפרליקטות לפינטו גרמה לטלטלה קשה ביותר במשטרת ישראל ובאמון הציבור בה. אזרחי מדינת ישראל נחשפו לתופעה המשחיתה, בה רב, בעל חצר תחתיו מסתופפים חסידים, בעלי הון, אנשי שלטון ובכירי מערכת אכיפת החוק, והוא מנווט אותם, מקבל מזה, נותן לזה ועושה בהם כרצונו", נכתב בעתירה.
עוד נכתב כי "מערכת מושחתת ומשחיתה זו חייבה טיפול שורש, טיפול שיבחן את מקורות הכסף ואת השימוש בו, יבטיח את פירוק מערכות היחסים הסימביוטיות, המרקיבות את מערכת אכיפת החוק, וירתיע אנשי ציבור מחד ובעלי כוח והשפעה מאידך מלנהל מערכות יחסים מושחתות כגון אלה".
לטענת התנועה לאיכות השלטון, "רב החצר דאג, על-פי כתב האישום שהוגש נגדו, לבטח את עצמו מכל רע באמצעות איסוף מידע על חוקרים ומתן שוחד. והפלא ופלא – השיטה עבדה. במקום שהביצה תיובש ותטוהר מן היסוד, מערכת אכיפת החוק, בהתאם לאינטרסים של הרב פינטו ובניגוד לאינטרסים של הציבור, חתמה איתו עסקה חריגה בהטבותיה – בניגוד להנחיות היועמ"ש, בניגוד להגינות ולתכליות הסכמי עד מדינה והסדרי טיעון, תוך קביעת כללים שיסכלו את מיצוי האינטרסים של התביעה בהסכם".
בעתירה צוין כי לפי הנחיות היועמ"ש לא ייחתם הסכם עד מדינה עם העבריין העיקרי, אלא במקרים חריגים. ואילו כאן, המוטיב החוזר בשתי הפרשות הוא טובות ההנאה שמוסר לכאורה הרב פינטו לבעלי תפקידים בכירים במשטרה. לדברי התנועה, הגורם המשחית הן בפרשת ברכה והן בפרשת ארביב הוא הרב פינטו, מבלי להמעיט בחומרת המעשים המיוחסים לניצב ארביב.
זאת ועוד, לטענת התנועה, ככל שיעמוד ההסכם על תילו וימומש בהתאם ללוחות הזמנים המותוות בו – פרשת השחיתות החמורה, כמו גם הנורמות המשחיתות לפיהן בעלי ממון והשפעה מפעילים את בכירי מערכת אכיפת החוק בהתאם לאינטרסים שלהם – ימשיכו להכות שורש ולפגוע פגיעה חמורה ואנושה במערכת אכיפת החוק.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.