"אין להזמין מרצים חילונים לקעמפים"

ביומונים החרדים התפרסמה הבוקר מודעה מהרבנים הקוראת שלא להזמין מרצים חילונים למחנות הקיץ של בחורי הישיבות

בעיתונות החרדית פורסם הבוקר (ג') מכתב החתום בידי רבנים הקורא שלא להזמין מרצים חילונים למחנות קיץ של בחורי ישיבות.

תחילה ביקשו הרבנים מבחורי הישיבות לשמור על צביון רוחני גם במהלך 'בין הזמנים'. "כאשר מגיעים ימי בין הזמנים שנועדו ויוחדו מקדמת דנא ליתן רווח בין פרשה לפרשה, יש לעורר התלמידים לשמור אורחותיהם ולקדש ש"ש בכל הליכותיהם ויהא ש"ש מתאהב על ידם, וכשם שת"ח ניכרים בחכמתם ובדעותיהם כן מוטלת עליהם החובה להיות ניכרים בדיבורם ומצוינים בלבושם.

"כן יש לעורר כי אין להימצא באירועים או אסיפות או במקומות ובדרכים שאינם מתאימים לרוחם של יראי ה' ובן הישיבה, ויש בכך משום חילול ה', וכן מהשתתפות והליכה לטיולים שאינם מפוקחים שיש בזה משום פיקוח נפש".

במכתב הרבנים הובהר כי יש להזמין מרצים רק בעל השקפה תורנית. "גם בענין הקעמפים המאורגנים לבני הישיבות, ח"ו מלהביא לדבר בפני התלמידים אנשים שאינם ממחנה היראים והחרדים לדבר ה', לא במילי דעלמא ולא בעניני דעות ופוליטיקה".

"כמו כן, בחורים היוצאים לנופש שלא במסגרת ישיבתית יעשו כן במסגרת המשפחה, והנסיון מלמד שלדאבוננו אלו שלא נהגו כן ויצאו שלא באופן הנ"ל נגרם מכך קלקול גדול רח"ל".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.