"אין להשתמש בסמארטפונים הכשרים בפרהסיה"

גדולי ישראל נגד המכשירים החכמים הכשרים: "גם אלו שקיבלו היתר, לא ישתמשו בפרהסיה ולא לתת לבני המשפחה"

גדולי ישראל יוצאים נגד הסמארטפונים הכשרים: מרנן ורבנן הגר"ח קניבסקי, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדא ונשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן, חתמו על קול קורא שמתפרסם הבוקר בעיתון יתד נאמן, נגד השימוש במכשירים הכשרים החכמים בפרהסיה, ושימוש של בני המשפחה בהם.

וכך נכתב במכתב: "הנה ישנם אנשים אשר קיבלו היתר מרבנים ותיקים להשתמש לצורכי פרנסתם עם מכשירים חכמים חסומים היטב, עם פיקוח מוסמך, וזאת אחר עיון ויישוב הדעת שבאמת יש לזה הכרח גמור.

"אולם דא עקא, לעתים מכשירים אלו מגיעים לידי אנשי משפחתם, ילדיהם וידידיהם וכו' והדברים מושכים אותם ונגרמים מזה מכשולות רבות".

ולכן, כותבים הרבנים ומוסיפים: "ועל כן דעתנו דעת תורה שאפילו מי שיש לו היתר להחזיק מכשירים הנ"ל עליו לשמור שלא להוציא ולשתמש בהם בפרהסיא ולא ליתנם ביד ידידים ובני המשפחה.

"והננו לחזק ידי אלו שעל אף שיש להם צורך מתאמצים להימנע לגמרי מלהחזיק מכשירים אלו, וזה מביאם על עצמם ועל ביתם סיעתא דשמיא וברכת טוב".

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.