מלחמת המכתבים בין גפני לפרוש

יו"ר דגל התורה משה גפני שיגר לפני זמן קצר מכתב זועם על המכתב ששיגר מאיר פרוש וכותב: "זכותה של דגל התורה להחליט על מועמד מטעמה לראשות העיר אלעד או לתמוך במועמד אחר וזה יוחלט בימים אלו, אין לכם עפ"י ההסכם זכות להתערב בכך ובוודאי לא את אשר אתם עושים כאמור". פרוש מסר בתגובה למכתב גפני: "בערב שבת אחה"צ סדה"י מוקדש לדברים הקשורים לקבלת שבת. ביום ראשון הרב גפני יקבל תשובה"

לאחר שפרוש הודיע על התמודדותו לראשות עיריית אלעד, יו"ר דגל התורה משה גפני שיגר מכתב זועם על המכתב ששיגר מאיר פרוש וכותב: "זכותה של דגל התורה להחליט על מועמד מטעמה לראשות העיר אלעד או לתמוך במועמד אחר וזה יוחלט בימים אלו, אין לכם עפ"י ההסכם זכות להתערב בכך ובוודאי לא את אשר אתם עושים כאמור". פרוש מסר בתגובה למכתב הרב גפני: "בערב שבת אחה"צ סדה"י מוקדש לדברים הקשורים לקבלת שבת. ביום ראשון הרב גפני יקבל תשובה".

במכתבו הוא כותב: "בבחירות המוניציפאליות בשנת תשע"ט תתמוך סיעת שלומי אמונים במועמד של דגל התורה לראשות העיר ותפעל בכל יכולתה לבחירתו', הפרתם את ההסכם הזה, וכך אמרנו לכם בפגישותינו הראשונות שהיו לאחרונה.

"פעלתם בכל יכולתכם בקרב רבני ועסקני דגל התורה למנוע בחירת מועמד של דגל התורה והצלחתם לזרוע בוקה ומבולקה ומחלוקת קשה מנשוא, עשיתם זאת אף בשעה שהיה מדובר שאיש מטעמנו יתמודד לראשות העיר בית שמש.
נחתמו בינינו טרם הבחירות המוניציפאליות בשנת תשע"ד מספר הסכמים, אחד כללי, השני אלעד, והשלישי בית שמש והרביעי ביתר. חפשנו ולא מצאנו כל קשר אפילו לא ברמז בין הסכם בישוב אחד למשנהו, אין מילה אחת ואף לא רמז להסכם באלעד להסכם בבית שמש שגם לגביו הודענו שנכבד אותו ככתבו וכלשונו ואתם מנסים חודשים ארוכים לקשור מין בשאינו מינו כאמור, אף ללא עילה, ביישוב השני. כלומר אתם מפירים את ההסכם הברור באלעד להסכם שאנו נכבד כאמור בבית שמש. מצ"ב ההסכם, עד לרגע זה אין הפרה בהסכם בבית שמש.

זכותה של דגל התורה להחליט על מועמד מטעמה לראשות העיר אלעד או לתמוך במועמד אחר וזה יוחלט בימים אלו, אין לכם עפ"י ההסכם זכות להתערב בכך ובוודאי לא את אשר אתם עושים כאמור. אין בדברינו אלו לגרוע או לפגוע ח"ו בתפקודו של בנך הרב ישראל פרוש כראש עיר, אולם אין בהסכם כל אמירה באם ראש העיר המכהן מטעמכם יצליח לא יתבצעו החילופין האמורים ואין כל אמירה כי דגל התורה לא תצליח להעמיד מועמד מוכשר מטעמה לטובת התושבים וכו'. הפרת ההסכם על ידכם תגרום לפריצת כל המסגרות שנבנו בידי עמל ביהדות החרדית ותגרום לכך כי איש לא יאמין לרעהו ח"ו אף בהסכמים חתומים" חותם גפני את מכתבו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.