אין עני יותר מהעשיר – שאינו שבע מעשירותו – טורו של הרב יעקב גלויברמן

כולם שווים לפני אלוקים: בפרשת השבוע 'ויקהל' מסופר שכולם היו שותפים בבניית המשכן-'בית המקדש' הזמני ששרת את בני ישראל במדבר. הן הגברים והן הנשים, הן העניים והן בעלי היכולת העשירים, כל אחד תרם כפי יכולתו, בהתאם לרצונו ולמצבו הכלכלי.

היו שתרמו זהב ותכשיטים, והיו שתרמו שמן או עצים וכך הלאה. אומרת התורה, אל נטעה לחשוב, כי סוג התרומה קבע את הקשר והשייכות של התורם למשכן, חלילה! אלא עלינו לזכור שהמשכן היה שייך לכל עם ישראל, לעשירים ולעניים, גדולים כקטנים, כולם היו שווים לפני המשכן. לכן משה רבנו מדגיש בהוראתו לבני-ישראל, שאין הבדל בין תרומת העשיר לתרומת העני. בעבודת המשכן עצמה, שני אנשים היו שותפים במלאכת האמנות שהרכיבה את המשכן- בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, ואהליאב בן אחיסמך למטה דן. שניהם היו האדריכלים והמבצעים של המשכן. אהליאב – היה מיוחס והיה מנכדיה של מרים, משבט יהודה שהיה מגדולי השבטים, לעומת אהליאב – שלא הצטיין בייחוס, כי הוא היה מנכדי השפחות משבטו של דן, שהיה מהירודים שבשבטים. אך למרות הכל, שני הקצוות הללו חברו יחד וניצחו על המלאכה. ולכן מודגש בתורה שהמיוחס והפשוט, העשיר והעני, כולם שווים לפני ריבונו של עולם.

חד וחלק: אין עני יותר מהעשיר – שאינו שבע מעשירותו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.