אין תפילה ששבה ריקם / הרב לסרי

לפעמים התפילה לא פועלת באותו זמן אלא לאחר זמן, ולפעמים לא עוזרת באותו דור אלא בדור אחר אבל אין תפילה ששבה ריקם.

בפרשת השבוע אנו רואים שמשה רבינו מתחנן לקב"ה ומתפלל אליו 515 תפילות כמניין ואתחנן, שימחל לו ויכניס אותו לארץ. עד שהקב"ה קפץ ונשבע, שלא יוסיף להתפלל עוד. "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה".

ולכאורה מדוע משה רבינו התפלל כ"כ הרבה תפילות? הרי הוא ידע שהקב"ה גזר עליו לא להיכנס לארץ. ואם הוא רואה שאחרי הרבה תפילות לא נענה, אז מה זה יעזור שהוא יוסיף עוד תפילה?
מהי תפילה? בשביל מה אנחנו מתפללים הרי הקב"ה יודע מה כל אחד צריך ומה מגיע לנו ומה יעזור אם נבקש אם הקב"ה לא ירצה לתת לנו? ועוד – כתוב שאין תפילותיו של אדם שבים ריקם ואיך הרבה פעמים מתפללים ולא נענים?

תפילות שלנו זה בשביל הקשר שלנו עם בורא עולם. כמו שהאבות תיקנו תפילות. לפני שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. אדם היה קם בבוקר הולך לעבודה, עד לשקיעה וחוזר הביתה. בא אברהם אבינו ואמר- רגע, תתפלל לפני שאתה הולך. תודה לה'. תבקש ממנו הצלחה. וכך היה עד שבא יצחק אבינו שתיקן תפילת מנחה.

וכן היה עד שבא יעקב אבינו ותיקן תפילת ערבית- שאדם מודה לה' על כל החסד שעשה עימו במשך היום, ומבקש לעתיד שימשיך כך להיות. ודוד המלך את ה100 ברכות שאדם חייב לברך כל יום- משום שהיה מגיפה שמתו כל יום מאה בחורים מעם ישראל. אבל בכל אופן רואים שכל זה תקנו –כדי שאדם יהיה לו קשר עם בורא עולם, שיפנה אליו שיבקש שיתחנן. ואז יקבל מה שביקש.

אבל צריך לדעת, שכל תפילה צריכה כח וכמות מסויימת של תפילות בשביל שתתקבל. כמו משה רבינו שהתפלל515 תפילות ולא נענה עד שהקב"ה קפץ ונשבע שלא יתפלל שוב כי עוד תפילה אחת הוא יהיה חייב לקבל תפילתו..

וגם יש תפילה שהיא מעומק הלב שהיא התפילה שמתקבלת מיד. כמו שכתוב-ה' שמעה תפילתי. ושוועתי אליך תבא.
שאדם משווע לבורא עולם בלי מילים הקב"ה אפי' לא צריך לשמוע לא הוא פשוט מקבל את תפילתו מיד.

וכן ראינו לגבי עיר מקלט ששם אשת כהן גדול הייתה מכינה אוכל ומים כדי שלא יתפללו אלו שבפנים שימות כהן גדול ואז הם יוכלו לצאת לחופשי. ולכאורה מה זה יעזור שהיא תכין להם מים ומזון הרי הם עדיין יתפללו שימות?

אלא היא רצתה לעשות בכך שהתפילה שלהם לא תהיה מעומק הלב כמו שצריך, שהרי הם ירגישו טוב בפנים העיר מקלט, וממילא תפילתם לא ודאי תיענה.
ועל זה אומר דוד המלך בתהילים-קרוב ה' לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. אפי' גוי. אפי' גנב.

וכן מצינו בגמ' בתמורה טז. לגבי עטניאל בן קנז, שהתפלל לה' יתברך שהירבה גבולו בתלמידים ויעזור לו נגד היצר הרע ועוד ועוד, ואם איין הריני יורד בנסיסי שאול. דהיינו שהוא הבין שאם לא מקבל את מה שמבקש לא שווה לא חייו. מה כתוב אח"כ-מייד ויבא אלוקים את אשר שאל. מדוע? כי אדם שמראה לקב"ה שבלעדי זה אין לו חיים בלעדי זה לא מסוגל יותר, אז הקב"ה מקבל תפילתו. אנחנו צריכים לדעת שהתפילות שלנו לא יהיו כמו אופציות, אם תביא לי מוטב ואם לא אני יסתדר.

לפעמים התפילה לא פועלת באותו זמן אלא לאחר זמן, ולפעמים לא עוזרת באותו דור אלא בדור אחר אבל אין תפילה ששבה ריקם.

תפילה היא תלויה באמונה של האדם, כל תפילה אדם צריך לדעת שאולי התפילה הזו היא זו שתפתח את השערים, כי לכל תפילה יש את כמות התפילות שצריכות לה להתקבל.

ולכן כתוב קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'. שכל הזמן צריך להתאמץ ולנסות עוד פעם .
אדם יכול לדבר עם ה' יתברך מתי שחפץ ובכל רגע נתון. ולבקש ממנו משאלות ליבו.

בלי תפילה אי אפשר להשיג כלום-כמו שראינו מה שאומרת התורה בפרשת בראשית "אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם, כי לא המטיר ה' מטר על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה.ויהי האדם לנפש חיה, ופירש האונקלוס לרוח ממלא. שנברא לו כח הדיבור ולכאורה מדוע רק עכשיו התורה אומרת זאת?

אלא לומר לך שאפי שהקב"ה ברא כבר את עשב השדה ואת העצים, לא גדל ולא צמח כלום כי לא היה משהו שיתפלל עליהם.

עד כדי כך אדם יכול להיות שיהיה לו הרבה שפע והרבה הצלחה, אבל כיון שאינו מתפלל על זה לא מקבל כלום.

ישנו משל מדהים שממחיש את זה-משל לאדם שמינו אותו לילה אחד להיות שומר באיזה בית חולים של אנשים מאוד במצב קשה ואמרו לו שהוא אחראי להשגיח עליהם במשך הלילה שהכל בסדר. אם יש בעיה , אז שיטפל בחולה. ואם אינו מצליח לבד אז שירים טלפון לבנין השני ששם יש כמה רופאים שיוכלו לעזור לו.

טוב הלילה התחיל, והשאירו אותו לבד פתאום אחד החולים התחיל להשתולל, והשני והשלישי, והוא רץ בין אחד לשני, עד שעברו כמה שעות, ואחד נפטר.
באו בבוקר וראו את הגרוע מכל. אמר להם-מה אני יעשה, רצתי ועשיתי, וטיפלתי. אבל לא הצלחתי.
אמרו לו-למה לא הרמת טלפון.?!!….היית מבקש עזרה!!….

כך אנחנו אדם יבא לשמים יגידו לו , למה עשית כך וכך. יאמר להם-רצתי , ניסיתי נלחמתי…אבל למה לא הרמת טלפון!?!!……

ה' יעזור לנו שנדע להרים את הטלפון בזמן.!!
שנזכה שיתקבלו תפילותינו ברצון!
שבת שלום!

הרב יצחק לסרי
רב קהילת אהבת שלום
מרילנד ארה״ב
Www.haravlasry.com

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.