איסור מאה רבנים: אין לעלות על הר הבית

מאה רבנים ראשיים ביניהם הרבנים הראשיים לישראל חתמו היום על פסק הלכה שכבר נחתם בשנת תשכ"ז האוסר באופן גורף עלייה להר הבית {פסק הלכה}

מאה רבנים ראשיים ביניהם הרבנים הראשיים לישראל חתמו היום על פסק הלכה שכבר נחתם בשנת תשכ"ז האוסר באופן גורף עלייה להר הבית.

על האיסור המקורי חתמו מאה רבנים ובראשם הרבנים הראשיים דאז, הרב אונטרמן זצ"ל הראשון לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל והרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל ועוד מאה רבנים מכל החוגים. שם נפסק כי קיים איסור מוחלט לעלות להר הבית.
אל הפסק הזה הצטרפו מאוחר יותר רוב גדולי הרבנים, הרב עובדיה יוסף הרב שלמה זלמן אוירבך והרב אלישיב זכר צדיקים וקדושים לברכה

במכתב נאמר כי "אחר שזכינו בחסדי השי"ת שהר הקודש והמקדש חמדת ישראל נמצא ברשותנו, ורבים מהמון בית ישראל נוהרים לחזות עין בעין את מקום הקודש והמקדש, ויש מהם שנכנסים בשטח הר הבית, אשר מדורי דורות אנו מוזהרים ונמנעים מלהיכנס בכל שטח הר הבית כולו פן ניכשל ח"ו באיסור חמור בפגיעה בטהרת המקום הקדוש הזה.

"זאת ועוד, ברבות הימים נעלם מאתנו המקום המדוייק של המקדש וכל הנכנס אל שטח הר הבית עלול להכנס מבלי יודעים אל מקום המקדש וקודש הקודשים, ואז ייכשל באיסור חמור של כרת ח"ו.

"לפיכך אנו חוזרים ומזהירים על מה שהזהרנו מכבר שבל יהין איש ואשה להכנס לכל שטח הר הבית, בלי הבדל דרך איזה שער שנכנסים בו, ומלבד עצם הזהירות מאיסור חמור זה של פגיעה בטהרת מקום הקודש והמקדש, יש גם מצווה רבה של מורא המקדש ושמירתו".

"ובזכות זאת יזכנו הקב"ה לתשועתו המהירה להחיש גאולתנו השלמה ונשמח לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ולעבדו בלבב שלם מהר בימינו אמן".

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. הפרסום עידוד ברור וחד משמעי לערבים הפועלים לרציחת יהודים.
    כל בר-דעת מצוי מפרש את האיסור כהכרזה:
    " הר הבית של המוסלמים . כל מוסלמי זכאי לעלות חופשי חופשי להר הבית וגם להיכנס לכיפת הסלע. כל מוסלמי פועל כראוי כאשר הוא מגן על זכויות אלו כפי שמורים לו השייכים שבהר הבית ".

    גדעון ארליך |
    הגב