איתקה רוכשת את זכויות השותפים שלה במאגר סטלה

איתקה הודיעה במהלך סוף השבוע כי חתמה על עסקה אסטרטגית במסגרתה רכשה את כל הזכויות הנמצאות בידי שותפיה ברישיונות ובמתקנים באיזור מאגר סטלה המורחב (Greater Stella Area) הכוללים את שני המאגרים המפיקים סטלה (Stella) והרייר (Harrier) וכן את מאגר הוריקן (Hurricane) שפיתוחו צפוי להתחיל בשנים הקרובות, במסגרת העסקה הפכה איתקה גם לבעלים היחיד במתקן ההפקה הצף FPF-1 באמצעותו מתבצעות עבודות ההפקה והקידוח במאגרים.

על פי איתקה, העסקה, אשר כתוצאה ממנה תחזיק איתקה במלוא הזכויות באיזור מאגר סטלה המורחב ובמתקן ההפקה, תגדיל את הרווח התפעולי של איתקה ממאגרי סטלה המפיקים, וכן תגדיל את עתודות הרזרבות שבבעלותה, ותאפשר לה למקסם את הליכי ההפקה. הבעלות על מתקן ההפקה תאפשר לאיתקה גם להנות מהגדלת ההכנסות השוטפות להם זכאית איתקה, בתמורה לשירותי טיפול והפקה אותם היא מעניקה לצדדים שלישיים הפועלים באזור.
בנוסף, הרכישה של זכויות השותפים, וההחזקה הבלעדית במתקן ובמאגרים, תשפר את יכולת התכנון, השליטה והביצוע של איתקה, בניהול אסטרטגית הפעילות של החברה.

בעקבות העסקה, איתקה דיווח כי היא צפויה לעדכן את תחזית ההפקה שלה ממאגרי סטלה בכ 50%, וכתוצאה מכך כושר הפקה הכולל של החברה ממאגרי סטלה יהיה של כ- 22 אלף שווה-ערך חביות נפט ליום לשנת 2018.
על פי דוח העתודות האחרון שנערך עבור איתקה, על ידי חברת Sproule International Limited העסקה תגדיל את העתודות המוכחות והמסתברות של החברה ביותר מ- 20 מיליון שווה ערך לחביות נפט P2.

איתקה מתעתדת לממן את העסקה ממקורותיה עצמאים כולל הרחבת המימון הבנקאי כחלק מ RBL. התמורה שנקבעה בהסכם עבור רכישת מלוא הזכויות של השותפים עומדת על כ- 190 מיליון דולר. הסכם הרכישה מתוארך לתחילת 2018, כך שההכנסות של השותפים מהפרויקט, בניכוי ההוצאות, לאורך שנת 2018 ועד למועד השלמת העסקה בפועל (לקראת סוף השנה) יקוזזו ממחיר הרכישה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.