אלי ישי – אתחלתא דגאולה?

האם מפלגתו של אלי ישי היא נדבך בדרך לאיחוד כלל הציבור החרדי? או שמא עוד פרק בסדרת הפילוגים האין סופית?

"מוריי ורבותיי! ברשות כל גדולי הדור, מכל העדות והחוגים. ליטאים חסידים וספרדים, בני כל הישיבות בני כל החצרות ומכל עדות הספרדים. אנו במעמד היסטורי שלא היה כמותו מאז הכנסייה הגדולה, ובאו כולם בברית יחד. כל גדולי הדור עומדים פה, ואנו לא עומדים בעצרת. אנו עומדים בייסוד המפלגה "ובאו כולם"! שבתוכה נמצאים כל כלל ישראל ממש. יש לנו פה נציגי עולם התשובה, נציגי עולם החינוך, נציגי עולם הישיבות, נציגי היהדות העולמית. אנו מייסדי מפלגה המפלגה היחידה שמייצגת את היהדות האמתית העולמית, שכל מי שכבוד התורה חשוב לו בא ונפקד בה. אין יהודי שכבוד התורה חשוב לו בארץ ישראל שאיננו פה עמנו היום.
רבותיי זה לא מעמד פשוט! מלפני 100 שנה כשגדולי ישראל הקימו את 'אגודת ישראל' לא הייתה כזאת אחדות. כאז כן היום, כאז שעמדו מול סכנה נוראה של השכלה וציונות כן היום אנו עומדים מול סכנות משותפות לכולנו. מול סכנת אלו שאינם רוצים בעולם התורה ומול הסכנות המיוחדות של דורנו דור הטכנולוגיה.
בזמן זה כשהישראליות קמה עלינו לצרה כשמנסים לפגוע בנו מבפנים ומבחוץ מבחוץ זה אלו שמנסים לקעקע את יסודות התורה מהארץ ומבפנים זו המפלגה המתקרית 'הבית היהודי' אך המשותף לכל חבריה הוא הדאגה לארץ ולא לתורה. ובדרך זו הם מסלפים את המושג תורה. הקמנו בעצת גדולי ישראל מכל החוגים את המפלגה הזו, ששמה נר לרגלה לחזק את היהדות בארץ ולדאוג לכל המגזרים בישראל עפ"י היהדות. לא היה פשוט להושיב בכפיפה אחת קצוות כל כך רחוקים, אך מול הקמים עלינו נראה את כוחנו. ישבנו בעצת גדו"י ומצאנו את המשותף לכולנו והוא הדאגה לתורת ישראל מפנים ומחוץ.
א. הגיוס עתה כשכולנו מאוחדים נוכל לשבת ולטכס את עצתנו ואת החוק שאנו ניזום כדי להסדיר את בחורי הישיבות
ב. הטכנולוגיה: נקים וועדה אחת לכולם שתעצור את הנגף הרע מחד ותמצא פתרונות לאלו המחויבים מאידך.
וכלפי חוץ נגלה את יופייה של היהדות האמתית:
א. החינוך והקירוב: החינוך שהוא דגל היהדות מאז ומעולם נדאג לחינוך ילדינו ולתקצובם ולהכנסת חינוך יהודי לכל בי"ס בישראל לא על ידי כפייה חס ושלום והחדרת ערכי היהדות כמו שבת ותפילה על ידי ארגוני הקירוב וההפצה הרבים הקיימים פה עמנו.
ב. הדאגה לחלש : עפ"י תורת ישראל הדואגת לעניים, נדאג להעביר את החוקים הדואגים לחלשים ביותר בחברה. ובתוכם אנ"ש נדאג לקצבאות הילדים לדיור ונחבור אל כל המוכנים לדאוג לחלשים.
אלו קווי היסוד של מפלגתנו שמאחדים את כולנו אך בשאר הנושאים שאינם מציפור הנפש, נלך בדרך נהרא נהרא ופשטא וכל נציג ילך על פי רבו"
וכשסיים הדובר את נאומו חוצב הלהבות מליון האיש אשר גדשו את רחובותיה של ירושלים פרצו במחיאות כפיים שנשמעו בכל רחובותיה של העיר. ופצחו בריקוד לצלילי "ובאו כולם" החדש שהולחן במיוחד ל"מעמד הר סיני של דורנו"

כמו שאתם בטח יודעים זה לא קרה, וכנראה כבר לא יקרה בבחירות הקרובות. אבל האם זה לא יכול לקרות? האם אנו יכולים להתאחד ולא רק מול פני הסכנה? האם אנו מסוגלים ליזום או שמא רק להיגרר? האם לנצח יגרר הבדיעבד החרדי?
כל אדם ששטחתי בפניו את חזוני פסל אותי במחי יד בטענה ש'הוא לא ריאלי' ואכן כרגע זה נראה שאין שום סיכוי בעיקר מכיוון שהתרגלנו לשיטה שכל עמדה אינה מוכנה להתפשר ורוצה ללכת עד הסוף ואם יש לה אפשרות להכריח היא תכריח את כולם לנהוג כמותה.

בואו נעמיק חקור לרגע בהיסטוריה ובתהליכים שעוברים על הציבור החרדי ומתבטאים גם בבחירות אם נתבונן בהיסטוריה נראה שלשה שלבים:
א. הבנייה: לפני 100 שנה לערך ייסדו רבותינו את 'אגודת ישראל' שהייתה בעצם גוף אחד שאיחד את כל חלקי המתקרים יהדות החרדית וזה לא היה רק מפלגה אלא זה היה בעצם עת הבנייה של המושג 'חרדי' שהוקם אל מול תחושת הסכנה של ההשכלה והציונות לפני השואה ושל שיקום עולם התורה והחצרות החסידיות לאחר חורבן יהדות אירופה.
ב. ההתבססות: השלב השני היה לאחר שהתבססנו ויצאנו מכלל תחושת הסכנה התחיל שלב ההתבססות בו בעצם המושג 'אברך' תפס את הגדרתו ואת מרכזיותו בו בעצם הציבור החרדי הפך לחדגוני ומוגדר ובתוך כך כל זרם בתוך היהדות לבסס את עצמו ולהגדיר את זהותו מול השאר כך שמתוך כלל ישראל התפלגו הליטאים כשהדגל שלהם הוא 'דגל התורה' ומתוך האשכנזים ביקשו הספרדים את עצמאותם בש"ס והתהליך התבטא גם בתקשורת כשכל התפלגות גוררת פתיחת עיתון שהוא יומון מפלגתי המודיע יתד יום ליום.
ג. ההתפוררות: הביטוי החזק ביותר לכך הוא מפת התקשורת החרדית כשבשלב א היה ביטאון רשמי אחד שלב ב עדיין ביטאון רשמי אבל לכל חצר עיתון השלב השלישי מתחלק לשני שלבים כשבתחילתו הוא אינפלציה ביומונים כשבתוך כל חצר קמה אופוזיציה פנימית המודיע: המבשר. יתד: הפלס יום ליום: קול ברמה?. ובמקביל החלה האבולוציה בתקשורת, כשהשלבים הם שבועונים תחנות רדיו ואתרי אינטרנט/פורומים/קבוצות.
כשאפשר לומר שאין לחילונים מה לחשוש שהחרדים יהיו הרוב בארץ וישלטו כי אם הם ישלטו הם לא יהיו חרדים. כך שדווקא התחושה שאנו מבוססים ואנו בנויים, ומצד שני שבאמת השיטה הייתה בשיטת היחידי סגולה אך כשהציבור גדל ויש בו מכל הסוגים הדברים חורקים כגון שכל ילד לומד כל היום או שכל בן תורה הוא אברך. וכן המציאות הטכנולוגית שאנו חיים בה גרמה שכל אחד ירצה להשמיע את קולו וכך אנו רואים שבתוך כל קבוצה קמה קבוצת אופוזיציה חסידים ליטאים ועתה הושלמה המלאכה עם פרישתו של אלי ישי ומתחילים להישמע קולות שאינם קשורים לקהילה או לחצר אלא להתארגנות על בסיס רעיון משותף כגון חרדים עובדים, נשים, ימנים.
כך שבדור האינטרנט שבו כל אחד באופן מעשי יכול להביע דעה השפיע גם עלינו החרדים לדבר ה' ובמקום 'מנהיג אחד לדור' יש 'עשה לך רב'. רק שאם נתבונן נראה תופעה מעניינת שבה כל אחד מהפילוגים ללא יוצא מן הכלל נעשה במלחמות ומחלוקות נוראות עד שהמתפלגים הוכיחו את כוחם והפכו למציאות אז הכירו בהם ועל בסיס ההכרה הזאת נעשה שיתוף פעולה מחדש.

השאלה שזועקת עד לב השמיים האם לא הגיעה העת שבמקום להכיר בדברים רק אחרי שהם קורים ואז להיגרר לתוכם האם לא הגיעה העת ליזום? האם לא הגיעה העת להכיר באופן רשמי בדברים שקורים באופן מעשי ואם נכיר בכך נוכל להקים מפלגה אחת גדולה שהגדרתה תהיה חרדית על בסיס קווים משותפים ברורים ומשותפים לכולם כמו שקורה כבר באופן מעשי בבלוק החרדי ובתוכה יתקיימו כל הפלגים וכל החצרות על בסיס מפקד מדויק של כל חצר ולא פריימריז בין מתמודדים.
בעצם זהו תהליך בלתי נמנע שיקרה במוקדם או במאוחר וכפי שהסקר ב'כיכר השבת' יכול ללמדנו על כך שיש פתיחות הרבה יותר גדולה בין המגזרים כך שאשכנזים רוצים ספרדים ברשימה ולהיפך אנו רואים רצון של הבוחרים שהדברים ייעשו בדמוקרטיה אך מאידך לשמור על כבוד והכוונת הרבנים אנו רואים שהציבור פחות מפחד מהצבא אך רוצה את הכבוד והכתר לעולם הישיבות.

אהה, זה לא ריאלי אין סיכוי חזון אחרית הימים כך מגיב כל אחד שקורא דברים אלו ואני מציע לו דמיון מודרך. נסה לדמיין לרגע במוחך סיטואציה שבה מעלים את אחוז החסימה לשמונה מנדטים, האם זה לא יקרה? באותו רגע זה יקרה. בדיוק כפי שזה קרה במגזר הערבי. דבר שאגב מחייב אותנו אם שונאי ישראל מסוגלים להתאחד מדוע אנו איננו מסוגלים לכך? מדוע תמיד אנו צריכים שתבוא עלינו הרעה בתחילה, ורק אז נעמוד נצעק ונתפלל. בואו פעם אחת בהיסטוריה היהודית נקדם את פני הרעה?

אך היות וכל זה לא קורה, אני חושב שישנה מפלגה אחת שמסמלת את שינוי זה. מפלגה אשר עצם קיומה מצביע על השינוי. למפלגה זו קוראים מפלגת יחד. לראשונה בהיסטוריה החרדית, מפלגה שאינה ייצוג של סקטור מסוים ככל הנראה נכנסת לכנסת. ולא זו בלבד אלא גם החיבור בין החרדים לחרדל"ים, שאם נתבונן לעומק נראה שבין החרדל"ים לבין החרדים יש מכנה משותף הרבה יותר גדול מאשר בינם לבין הבית היהודי.ביראת שמים ובישיבות ובפחד מה'חוץ.' ולא זו בלבד גם מפלגה זו אינה אומרת שכל מי שחבר בה חבר לאותה דעה, אלא היא ברית של אינטרסים. גם בקרב חבריה וגם בקרב הבוחרים, שיהיו פחות או יותר מכל שכבות הציבור החרדי. אם כן זו אינה מפלגה שתביא את השינוי אך היא מפלגה שמסמלת את השינוי וככל שיגדל כוחה כך נדע עד כמה הציבור כמה לשלב הזה. יכול להיות שכרגע זה לא נעשה מאדיאולוגיה צרופה וזה לא באמת אהבת ישראל טהורה אך היא השלב שעליה ייבנה השלב הבא.
נכון כל זה אינו משכנע מדוע להצביע לה. אך שימו לב כי מפלגה זו הולכת לשנות את כל דפוסי ההצבעה החרדיים יצביעו לה כל הציבורים הבלתי מיוצגים והבלתי נספרים בציבוריות החרדית. ובנוסף לכך היא הולכת להיות הפתעת הבחירות בהשיגה 6-8 מנדטים, וייתכן שתהיה יותר גדולה מש"ס. רק השאלה היא בבוקר שאחרי, האם בפעם זו יוכלו המפלגות החרדיות להכיל זאת ולהבין שלשם הרוח נושבת. וסוף סוף ליזום מהלך מחויב המציאות ולקדם את פני הבאות. או ששוב פעם נראה קרבות דם, שסופם מי ישורונו? הלנצח תאכל חרב? או שמא גר זאב עם כבש?

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

  1. בהחלט זהו מהלך גאולתי. הרבי מליובאוויטש ביקש לפני עשרות שנים להקים חזית דתית מאוחדת של כל המפגלות הדתיות והחרדיות כבלוק טכני לקראת הבחירות. הבקשה של הרבי היא גם נתינת כח. חזית כזאת היתה משנה את כל המפה הפוליטית ויוצרת מציאות אחרת לגמרי עבור יהודים שומרי מצוות בארץ ישראל

    אסתר |
    הגב