אלפים במעמד של ארגון 'וכתבתם': "בזמן הגזירות יש עת רצון" (תמונות)

אלפים במעמד האדיר לכבודה של תורה, בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל, ראשי הישיבות ומרביצי התורה שליט"א. במרכז ההתכנסות המפעימה – הקריאה להתחזק בעמלה של תורה והחובה לעמוד כחומה בצורה מול הפוגעים בתורה מבית ומחוץ. { בצל המעצרים}

"כאשר קמים לעקור את הכל, עלינו לעמוד על נפשנו, אי אפשר שלא להזכיר את הצער על הפגיעה בכבודה של תורה, כשפוגעים ביחידים שהם מצילים את קיום התורה, כשמשמיעים את קול האמת, זה הדבר שמקיים את העולם, וכשהם נתפסים זה נורא נוראות, ככל שנמסור עצמנו לתורה ולעיונה בשמחת הלב, כך התורה תימסר לנו".
"כאשר הקמים עלינו הם מזרע ישראל, הכאב גדול יותר, רבים מבית ומחוץ קמים עלינו, וכיש צער גדול של "נושא בעול עם חבירו" עם אותם יחידים שנתפסו על קיום התורה, כליהודי אומר בכל יום "וקרבנתו לשמך הגדול" ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, וכבר ביאר רבינו נפש החיים שאשר הקרירות והמלחמה באה מבפנים מישראל הרי הפגיעה והחורבן גדולים יותר עד לשמי מרומים, כולנו כואבים את צערם של אותם שמשמיעים את קול האמת, ומקיימים בזה את העולם, וכאשר הם נתפסו זה דבר נורא, הקב"ה יחזק אותם, ותתחזק כבוד התורה ומלכותו יתברך'"– כך אמר ראש הישיבה הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך שליט"א במעמד האדיר של "וכתבתם" לחיזוק עמלה ועיונה של תורה שהתקיים אמש בבני ברק.
קהל אלפים של אברכים ובני תורה נטלו אמש חלק במעמד השנתי של ממלכת התורה "וכתבתם", שנערך השנה לעילוי נשמת הגאון הגדול רבי גבריאל טולדנו זצוק"ל ראש ישיבת "אור ברוך" וחבר נשיאות 'וכתבתם', שהסתלק בשנה האחרונה, ולעילוי נשמת הגאון הגדול רבי יהודה אריה הרשלר זצוק"ל מראשי ישיבת "בית מתתיהו" שהסתלק בחודש האחרון.
שעה ארוכה קודם פתיחת המעמד האדיר, נהרו המונים לעבר אולמי היכלי הפאר בבני ברק לקחת חלק ולהשתתף במעמד השנתי האדיר לכבודה של תורה בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א, ראשי הישיבות מהארץ ומחו"ל, רבנים ויושבי על מדין. האלפים הרבים תפסו את מקומם בתוך האולם וקיבלו את פניהם של גדולי התורה שליט"א.
המעמד הגדול נפתח בתפילת מעריב בהשתתפות ההמונים שכבר גדשו את האולם ומבואותיו, כשלפני התיבה עובר הרב הגאון רבי שמואל הרשלר שליט"א, לע"נ אביו הגאון הגדול רבי יהודה אריה הרשלר זצוק"ל אשר עולם התורה רוי באבל בתוך השלושים להסתלקותו.
לאחר מכן נאמרו פרקי תהילים ברגש רב על ידי המשגיח הגאון הצדיק רבי אליהו אליעזר דסלר שליט"א מנהל רוחני דישיבת פוניבז', כאשר האלפים חוזרים אחריו בהתרגשות פסוק בפסוק בתחינה לבורא עולם שיחוס ויציל את עולם התורה והישיבות, מגזירת הגיוס הנוראה.
לאחר מכן הכריז יו"ר ממלכת התורה 'וכתבתם' הרה"ג רבי דניאל בן אבו שליט"א על פתיחת המעמד האדיר הי"ח של ממלכת התורה "וכתבתם", בפתח דבריו עמד הרב בן אבו שליט"א על החיזוק העצום שמקבלים ראשי ממלכת התורה מאלפי החבורות והמערכות שנשלחות אל הארגון, ובהן ניכר עמלם של בני התורה תלמידי הישיבות והאברכים. רבני הארגון עמלו קשה כדי לבחור קרוב למאה חבורות של זוכים, וב"ה שאנו זוכים שמשנה לשנה גדל מספר החבורות שנשלחות אל ארגון "וכתבתם", דבר המסמל את עמל התורה ויגיעתה.
לאחר מכן הזמין את הגאון רבי דניאל טולדנו שליט"א מראשי ישיבת "אור ברוך" לשאת דברי חיזוק וזיכרון לעילוי נשמת אביו הגדול זצוק"ל.
לאחר מכן נשא דברי חיזוק וזיכרון הגאון רבי אברהם יצחק הרשלר שליט"א מראיש ישיבת "בית הלוי" בראש העין ורב ביהמ"ד "יוצאי בית מתתיהו" בבני ברק, לעילוי נשמת אביו הגדול זצוק"ל.
הגאון רבי יעקב ונדרולדה שליט"א ר"מ בישיבת גרודנא, נשא דברי חיזוק חוצבים ליקרת עמלי התורה. לאחר מכן הוקרא מכתבו של גאב"ד ירושלים הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א, שנכתב במיוחד למעמד האדיר.
בשלב זה הכריז יו"ר הארגון הרה"ג רבי דניאל בן אבו שליט"א על בואם של מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א למעמד, כשהאלפים הרבים בתוך האולם ומחוצה לו עומדים על רגליהם דקות ארוכות בשירה אדירה ומקבלים את פניהם של רבינו מרן ראש הישיבה שליט"א יחד עם גדולי ראשי הישיבות שליט"א. יו"ר הארגון הכריז בהתרגשות כי ממלכת התורה וכתבתם מתכבדת להזמין את רבן של ישראל מרן ראש הישיבה שליט"א לשאת את דבריו. התרגשות עצומה הייתה בקרב ההמונים שגדשו את האולם ומבואותיו בעת שנעמד מרן ראש הישיבה שליט"א לשאת דברים.
מרן ראש הישיבה שליט"א פתח, כי "זהו מחזה מרהיב עין ומשמח את הלב, לראות שעם עם כל הצרות והגזירות רואים צעירי בני תורה ממשיכים בדרך הכבושה, ומרגישים 'כי הם חיינו ואורך ימינו', מעיינים ומחדשים, ועי"ז מתעלים, 'סלסלה ותרוממך'. ודווקא בזמן הקשיים והגזירות יש עת רצון למי שמתחזק לזכות באופן מיוחד לאורה של תורה.
הגאון רבי יצחק בלאזר ז"ל כותב על מרן ר' ישראל קדוש ישראל מסלנט, שפעם בשמחת תורה, בתוך השמחה הגדולה נפלו אור פניו, וכששאלוהו על כך, אמר שבשעה שיש שמחת התורה נזכרים גם במצב התורה של הדור וכהנה וכהנה. ובאמת בזמן כזה של שמחה, צריך לזכור שיש היום הרבה שקמים ח"ו לפגוע בלומדי התורה.
מרן ראש הישיבה שליט"א אמר, כי אי אפשר להתעלם מהמצב כאשר רבים מבית ומחוץ קמים עלינו, לפגוע בתורה הקדושה, , כאשר יש צער גדול, אולי אפילו יותר מהמצטערים בעצמם בבחינת "נושא בעול", על אותם יחידם שנתפסו על דברי תורה, אותם שבמעשיהם מצילים את קיום התורה ועומדים על משמר התורה, וכשפוגעים בהם, מתכוונים לפגוע בלב של ישרארל, ובמאבק על קיום התורה ולומדיה, כאשר אנו אומרים "וקרבנתנו לשמך הגדול" מובא שיש לכוון לזכירת מעשה עמלק, ולזכור שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק, עמלק שהא לקרר, וכיודע מה שכתב בנפש החיים, שכאשר הפגיעה והקרירות מגיעים מישראל, הרי שהפגיעה בגבהי מורמים נוראה ועצומה יותר, אותם יחידים שנתפסו משמיעים את קול האמת, וזה מה שמקיים את העולם, הקב"ה יחזק אותם, ויחזק כבוד התורה ומלכותו בעולם, וכאשר דוקא בעת שכזו מתרבים הלומדים והעמלים בתורה הרי שזה תפקידנו בשעה הזאת, לקיים ולחזק את התורה, וכפי שהעיד מרן רבינו הגרי"ש זלל"ה, על "וכתבתם", ככל שנמסור עצמנו לתורה ולעיונה בשמחת הלב, כך התורה תימסר לנו, ונרגיש בעצמותנו עד כמה התורה נשארה תמימה ודברי תורה משמחי לב, מחכימת פתי ומשיבת נפש".
ראש הישיבה האריך במשאו וסיים בתפילה וברכה, שנזכה לחהמשיך ולחזק עמודי תורה והקב"ה יחון כל אותם טועים בדעת ובינה, ונזכה במהרה לגאולה השלימה"
לאחר מכן נשאו דברים הגאב"ד הגאון הגדול רבי צבי פרידמן שליט"א, הגאון הגדול רבי שמואל מרקוביץ שליט"א ראש ישיבת פוניבז', ונשיא ממלכת התורה 'וכתבתם' הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א מראשי ישיבת קול תורה.
דברי סיכום נשא נשיא הארגון הגאון הגדול רבי ברוך שמואל הכהן דויטש שליט"א, שעמד על ייחודיותה של ממלכת התורה וכתבתם, "וביודעי קאמינא כמה שהרה"ג דניאל בן אבו שליט"א מוסר נפשו פשוטו כמשמעו להצלחת הארגון לתועלת בני הישיבות הקדושות". הגאון הגדול שליט"א עמד על הקושי הגדול לברור את החבורות המעולות מתוך אלפי החבורות שנשלחות על ידי בני התורה תלמידי הישיבות הקדושות. "אנו מנסים לברור את אלו שניכר מכתיבתם הרצון לבירור הסוגיא ועמל התורה. הרבה מהכותבים הוסיפו בדבריהם, שדווקא בשעה זו חשוב להם לשלוח את חידושי התורה כחיזוק מפני הגזירות. וזהו הארגון שמטרתו היחידה לרומם ולייקר את לומדי התורה, ויבורכו כל המתעסקין ובראשם הרב בן אבו שליט"א".
בסיום דבריו הוכרזו שמות הזוכים מפארי עולם הישיבות והכוללים בכל רחבי הארץ. המעמד העצום ננעל מתוך תחושת רוממות וחיזוק עצומה בדרך לפתיחת המחזור הי"ט של ממלכת התורה "וכתבתם"

צילום גלריה: קובי הר צבי

3 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. מחזה מפעים -הצעת ייעול

  חשוב מאד שכל שולחי החבורות יתאמו עם ראשי הישיבות שלהם ויעודכנו האם הישיבה שלהם נכללת בין המקבלים, וכמו כן האם ראש הישיבה לא המליץ כבר על בחור מצטיין בהתאם למיכסה של ישיבתם, וממילא החבורה שישלחו כלל לא תיבדק.
  ככל הידוע לי יש מראש הקצבות, לכל ישיבה כמות זוכים, וראשי הישיבה קובעים את הבחורים הזוכים ולאו דווקא לפי איכות החבורות, אלא לפי העמל והשקדנות ואיכות הבחור – שזה דבר חיובי מאד (אי אפשר לתת לבחור עבריין לזכות רק מפני שהחבורה שלו יותר טובה מזו של המתמיד היר"ש) – אבל זה לא ידוע לכולם וכדאי שיהיה ידוע. אז כדאי מאד לעדכן את הציבור כדי לא לפגוע באותם תמימים שעמלים לכתוב ולשלוח.

  יוסי אזולאי |
  הגב
 2. כתבתי "חבורה" בנושא שיטות יעילות לחסימת כבישים ..ע"פ חז"ל וזכיתי במקום ראשון. איזה כיף אחלה תחרות

  וכתבתם |
  הגב