אלפי גגות בישראל יכוסו בפאנלים סולאריים וירוויחו בגין החשמל שימכרו לרשת החשמל

המכסה שנפתחה לרישום היא חלק משמעותי מתוכנית העמידה ביעדי 2020, לפיהם 10% מהאנרגיה המיוצרת תופק ממקורות מתחדשים ונקיים. בכדי לעמוד ביעד זה אישר בנובמבר האחרון שר האנרגיה מכסה נוספת של 1,600 מגהוואט למתקנים סולארים ברשת החלוקה. כעת נפתחת לרישום מכסה של 300 מגהוואט למימוש באמצעות גגות.
לאחר ציפייה מרובה, יתפרסמו ההסדרות בארבעה מסלולים עיקריים אשר משקפים את גמישות התאמת האסדרה לאופי הצרכן ומתן סל אפשרויות מגוון בידי החברות המתכננות והמתקינים בענף
מהלכים אלו משקפים את ההבנה כי בנוסף להצלחה במכרזים הקרקעיים לייצור אנרגיה סולארית, קיים פוטנציאל שטח משמעותי של גגות החשופים לשמש לאורך מרבית ימות השנה וכי השגת היעד במועד שנקבע לא יתאפשר בלעדיהם.
כצעד מקל אף מאפשרת רשות החשמל במסגרת ההסדרות פטור מהצורך בהתקנת מונה ייצור עבור מתקנים אשר גודלם עד 15 קילוואט, כל עוד המתקן עומדים בקריטריונים שנקבעו במסגרת אמות המידה. עבור משקי בית רבים, אשר גודל המתקן הממוצע עברום אינו עובר היקף זה, מדובר בבשורה של ממש.
עם מיצוי סבב המכסות הראשוני, תשיק הרשות סבב נוסף ("מדרגה שניה") ובו מכסה ותעריפים מעודכנים. מהלך זה, באם יידרש, יאפשר תגובה מהירה לצרכי הביקוש הדינמיים של השוק. כמו כן, פועלת הרשות במקביל לאסדרה כוללת של מקטע החלוקה במשק החשמל על ידי עדכון אמות המידה לחיבור ושילוב מתקנים ברשת אשר נועדו להקל על תהליך החיבור, ולהסדיר חיבור מתקנים ללא צורך ברישיון מותנה כבעבר.
נכון להיום עומד ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות על כ-3% מכלל ייצור החשמל, ובסה"כ כאחד עשר אלף גגות סולאריים. האסדרה החדשה תוביל להקמתם של עשרות אלפי גגות סולאריים חדשים.

צרכנים המעוניינים להצטרף לאסדרות החדשות יוכלו לעשות כן בצורה קלה ופשוטה על דרך רישום באתר האינטרנט של חברת החשמל והם יוזמנו להגיע לפתיחת בקשה בפועל.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.