חוננו לאלוף הפיקוד: "הפינוי בוצע בניגוד לחוק"

עו"ד מנשה יאדו מארגון חוננו פנה לאלוף הפיקוד וכתב כי הפינוי מעמונה בוצע בניגוד לחוק שכן החל לפני מועד הכניסה של צו התיחום, צו אשר כלל לא מסמיך הוצאת התושבים מהמקום.

עו"ד יאדו כתב כי הכוחות לא הציגו למפונים צו כלשהו או אסמכתא משפטית כלשהי לבסס את הפינוי ובכך פעלו שלא כדין.

"הצו היחיד שהוצג בשטח הוצב בו ביום 31.1.17 בשעה 13:00 בצהריים לערך.

צו זה אינו מקים עילת פינוי, וזאת בשל כל אחת מהסיבות שלהלן:
סעיף 4 א' לצו קובע כי תחולתו היא בחלוף 48 שעות מעת פרסומו היינו ביום 2.2.17 בשעה 13:00 ולא לפני כן. לפיכך כל הפינויים שבוצעו מהמקום לא בוצעו כדין.

סעיף 4 לצו חורג – ביודעין- יש לומר, מסעיף 4 לצו המסמיך מספר 1539 שקובע שהות בת שמונה ימים ממועד הפרסום ועד למועד מתן תוקף ביצועי לצו.

על פני הדברים לא ברור הכיצד הינך חותם על צו מכוח צו מסמיך וביודעים חורג מהוראות הצו המסמיך.

לא צריך לומר כי הוראת הצו המסמיך גוברת ולכן אין תוקף ביצועי לצו עד ליום 8.2.17.

הצו המסמיך והצווים שהוצאו מכוחו פורשו לא פעם, ולאחרונה ממש, בפסיקה כצווים שאינם אוסרים שהייה אשר אין עימה פעולות בנייה, והיועמ"ש של הפיקוד מכיר או אמור להכיר פסיקה זאת".

עו"ד יאדו הוסיף כי פסיקת ביהמ"ש המחוזי לאחרונה הציבה שאלה לגבי אם ניתן אם לאו לפנות שוהה שלא לצורכי בנייה, אולם בכל מקרה קבעה כי לא ניתן לעשות כן בטרם חלוף 8 ימים ממועד הפרסום.

עוד הוסיף עו"ד יאדו כי מכתבו מהווה השגה לצו: "אבקשך לראות במכתבי זה השגה לפי סעיף 8 לצו המסמיך אשר עוקר את זכותך שבדין לפעול מכוח צו התיחום עד דיון בהשגה".

"בשורה התחתונה צו תיחום אינו מתאים להוציא אל הפועל הוראת פינוי, ולפיכך הפעולה היא לא חוקית למעשה".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.