"ארץ זבת חלב ודבש" החלב והדבש בישראל – לרגל חג השבועות

תפוקת הדבש בישראל בשנת 2017 עמדה על 3,500 טונות, עלייה של 40.0% (2,500 בשנת 2016)

לרגל חג השבועות, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על החלב והדבש בישראל. הנתונים הם על התפוקה ועל הצריכה.
• תפוקת החלב הכוללת בשנת 2017 נאמדה בכ-1,604 מיליון ליטר, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2016, בהמשך לעלייה של 7.1% בשנת 2016 לעומת שנת 2015.
• התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2017 על 12,058 ק"ג חלב לשנה, עלייה מזערית לעומת 2016. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.
• תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2017 בכ-3,500 טונות, עלייה של 40% לעומת שנת 2016, וזאת לעומת ירידה של 16.7% בשנת 2016. התנודות בתפוקת הדבש בשנים 2017-2014 נבעו בעיקר משינויים בכמות המשקעים באזורים שונים בארץ.
• בשנת 2017 עלה מחיר החלב ב-3.5% (דצמבר 2017 לעומת דצמבר 2016). מחיר הדבש עלה בשנה זו ב-0.4% (דצמבר 2017 לעומת דצמבר 2016).

הדבש בישראל בשנת 2017
תפוקת הדבש בישראל בשנת 2017 עמדה על 3,500 טונות, עלייה של 40.0% (2,500 בשנת 2016). ערך הדבש נאמד ב-63 מיליון ש"ח, מחיר הדבש ליצרן לא השתנה לעומת השנה הקודמת. השינויים בכמות נובעים משינויי מזג האוויר ברחבי הארץ – משינויים בפריחה בעונת האביב שנגרמה מתנודות במשקעים בצפון הארץ לעומת גידול במשקעים בדרום הארץ.
תפוקת הדבש בישראל נובעת מכ-119 אלף כוורות. היבול הממוצע בכל כוורת היה כ-29 ק"ג. כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. ב-2017 יובא לישראל כ-1,200 טונות דבש, לעומת 1,500 טונות בשנת 2016.

החלב בישראל בשנת 2017
כמות התפוקה הכוללת של חלב (בקר, כבשים ועיזים) בשנת 2017 נאמדה בכ-1,604 מיליון ליטרים, עלייה של 4.5% לעומת שנת 2016. כמות חלב הבקר, המהווה כ-97% מכמות החלב, עלתה ב-4.4%, וכמות חלב הצאן, המהווה כ-3% מכמות החלב, עלתה ב8.8%. הכמות כוללת גם את כמות החלב שנצרכת באופן עצמי (בעיקר במגזר הערבי שבו צריכת חלב העיזים גבוהה).
ערך החלב ליצרן עלה ב-9.6% ונאמד בכ-3.3 מיליארד ש"ח – כ-10.7% מסך התפוקה החקלאית.
מחיר חלב הבקר ליצרן עלה ב-5.0%, מחיר חלב העיזים עלה ב-1.6% ומחיר חלב הכבשים עלה ב1.1%.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.