מלחמת החרדים והחילונים. אשר לברקת: בטל את הסיור בקריית יובל

ממסך המינהל הקהילתי יובלים עולה כי "אין לחרדים מקום בשכונת קרית יובל" אשר דורש מברקת לבטל את הביקור.

הגזרה הירושלמית לא רואה שקט והפעם זה מנהלת הקהילתי יובלים של השכונה המעורבת  קרית יובל המוכרת כנלחמת כנגד הציבור החרדי. ח"כ יעקב אשר פנה הבוקר במכתב לראש עיריית ירושלים ושם כותב' "הגיע לידי מסמך אשר הוכן ע"י המינהל  הקהילתי יובלים לקראת הסיור שכותרתו' "הכנה לקראת סיור מוסדות חינוך לא חוקיים". סיור שמנכ"ל העיריה עו"ד אמנון מרחב מתעתד ליטול בו חלק, על פי הזמנת המינהל הקהילתי יובלים."המסמך כולו סובב סביב מגמה ברורה: אין לחרדים מקום בשכונת קרית יובל.

וכאן תוקף ח"כ אשר את יוזמת הסיור של מנכ"ל העירייה "אני מניח, כי בעיר וכן בשכונה קיימים עוד אי אלו מצבים לא חוקיים ממינים שונים.  טרם מצאנו כי מנכ"ל העיריה נוטל חלק בסיור תחת הכותרת הנ"ל, ובפרט שה'פשיעה' בה הוא הולך לסייר מתמקדת סביב מגזר אחד בלבד, הסובל מאפליה והעדר מוסדות חינוך המגיעים לו בדין מידי הרשויות העירוניות.

נכבדי, השתתפות מנכ"ל העיריה בסיור זה, תחת הכותרת והמצע הנ"ל, הינה הכרה ברורה במגמה המפורשת: לסלק את החרדים מהשכונה. להגלות את ילדיהם לאזורים מרוחקים. ילדי החרדים הם כביכול, נגע שיש לבערו מתחומי קרית יובל.

אדוני ראש העיר, נהיר הדבר כי אילו מדובר היה באוכלוסיית עולים, בין אם מאתיופיה, בין אם מברית המועצות או מכל מקום אחר, לא היה עולה על דעת איש לפתוח במגמה זו. וקל וחומר שאתה – כראש העיר של כולם – לא היית נוטל חלק בכך. ובכן, צר לי כי הגענו למצב שבו עלי לחדד את ההכרה שבוודאי נהירה בפני ראש בירת ישראל, ולהבהיר את הדבר הבא:

ילדי הציבור החרדי הם ילדים לגיטימיים! הם ילדים הזכאים לחינוך בסביבת מגוריהם ככל ילד אחר במדינה, ללא הבדל דת וגזע.

בידך מכובדי, לשים קץ לתופעה זו בהכרזה ברורה שלכל תושב בעיר מגיע לקבל את שרותי העיריה באופן שוויוני !

 

 

 

 

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.