הארכת הוראת השעה המסדירה את תחום השמירה והאבטחה ברשויות המקומיות

ח״כ יוליה מלינובסקי :״לא ייתכן ששר הפנים המתיימר לייצג את השקופים, יאשר גביית מס בגובה של מאות מיליוני שקלים מהאזרחים"

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשע"ח-2017.

מוצע להאריך בשנתיים נוספות את תוקפה של הוראת השעה המאפשרת לרשויות המקומיות לפעול ולהסדיר בתחומן עניינים של שמירה, אבטחה וסדר ציבורי.

בדברי ההסבר נכתב: "קביעת סמכות זו במפורש כאחת מסמכויותיה של רשות מקומית, נועדה לעגן למען הסר ספק, את הבסיס החוקי להסדרי שמירה שונים הנעשים בידי רשויות מקומיות ולאפשר לרשויות מקומיות לפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר הציבורי .יובהר כי סמכויות אלה לא נועדו להחליף את סמכויות המשטרה אלא להתקיים לצדן במסגרת הדין."

מאחר שסמכותה של רשות מקומית כאמור קבועה כיום בהוראת שעה שתוקפה עד יום י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר 2017), יש צורך בתיקון החוק כדי לאפשר לרשויות המקומיות להמשיך ולפעול בתחום השמירה, האבטחה והסדר הציבורי ולהסדירו גם לאחר מועד זה. בהתאם לכך, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה שבסעיף 1 לחוק בשנתיים נוספות, זאת בשל הצורך בהמשך מתן שירותים בתחום האמור על ידי הרשויות המקומיות, וכדי שבמהלך תקופה זו יהיה ניתן לשוב ולבחון את מידת הצורך בקביעת סמכותה של רשות מקומית להסדיר ענייני שמירה וסדר ציבורי, ואת אופן הפעלת סמכות זו בטרם עיגונה כסמכות של קבע.

ח״כ יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו) מהקואליציה, התנגדה להצעת החוק ואמרה: ״לא ייתכן ששר הפנים המתיימר לייצג את השקופים, יאשר גביית מס בגובה של מאות מיליוני שקלים מהאזרחים. האזרחים הם לא פרה חולבת של השלטון המקומי. האחריות על ביטחונם של האזרחים היא של המדינה ולא של ראשי הערים. לא ניתן להפריט את המשטרה ולתת לכל ראש עיר את האפשרות להקים מיליציות לעצמו. הביטחון הוא סמכות הניתנת לשלטון המרכזי על ידי הסכם לא כתוב בינו לבין האזרח, שמשלם על כך מיסים. היום הרשויות המקומיות רוצות לגבות אגרת שמירה ומחר הן ירצו לגבות מהתושבים אגרת פינוי אשפה, סלילת כבישים ואפילו אגרה על האוויר שאנחנו נושמים. הגיע הזמן לעצור את הכנסת היד השרירותית לכיסי התושבים ולהלחם ביוקר המחייה בישראל."

ח"כ עמר בר לב: "יש אחריות למדינה על הביטחון של אזרחיה. ולכן, ברמה העקרונית, להעביר את הביטחון, את האחריות על הביטחון, שכל מועצה אזורית, או כל רשות, או כל עיר או עירייה, על פי החתך הסוציו-אקונומי שלה ורמת ההכנסות תבנה לעצמה כוח משטרתי כזה או אחר, זה לשחרר את המדינה מהמחויבות שלה לביטחון האזרחים. אבל כידוע המחנה הציוני, אנחנו לא בממשלה ואנחנו לא מובילים את מדינת ישראל, והביטחון האישי, הפך להיות הפקרות. ולכן, במידה רבה, לצערי, אין ברירה לראשי עיריות וראשי מועצות לדאוג לתושביהם, לתושביהן, וכל אחת, עלך פי יכולתה, לבנות ולהקים את המערך הביטחוני או הבטיחותי שלה. ולכן, למרות שברמה העקרונית אני מתנגד, לצערי אין לי ברירה אלא לתמוך בהצעה הזאת."

ח"כ דב חנין: "הצעת החוק הזו בעצם תייצר לנו שני סוגים של מרחבים ציבוריים בישראל: יהיו רשויות עשירות, שלהן יהיו כסף, הן יוכלו להשקיע באבטחה ובסדר ציבורי, יהיו רשויות מקומיות עניות שלהם לא יהיה כסף ושם לא יהיה ביטחון, לא תהיה אבטחה, לא יהיה סדר ציבורי. כך נעמיק, את הפער הגדול הקיים כבר עכשיו בין החצר הקדמית של החברה הישראלית לבין החצר האחורית, כי כבר היום ישנם מקומות בישראל שבהם אין ביטחון, אין אבטחה ואין סדר ציבורי ועם זה צריך להתמודד."

70 תמכו 23 התנגדו וההצעה תועבר לוועדת הפנים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.