באלעד נערכים לאישרור הקצאות – תמונות

אלעד: בפעילות יו"ר ועדת הקצאות חיים מאיר כץ נערכים לאישרור הקצאות ישנות ולקידום הקצאות חדשות

 

בישיבת התייעצות שזימן יו"ר הוועדה חיים מאיר כץ, קיימו החברים דיון על סוגיית העמותות שקיבלו הקצאה  שלא בהתאם לנוהל החדש מה שימנע מהועדה לתכנון ובניה לאשר להם היתרי בניה במידת הצורך, ובד-בבד תינתן ההזדמנות לאותם עמותות פעילות שטרם אושרו בועדת הקצאות.

 

סוכם שיו"ר הוועדה הרב כץ ומרכז הועדה ישי קליין הי"ו, יפנו למנהלי העמותות ויפנו את תשומת ליבם בהזדמנות להסדרת ההקצאה.

 

כמו"כ ימשיך יו"ר וועדת ההקצאות כץ במפגשים עם ראשי הסיעות ובמקביל, בקרוב תתכנס שוב הוועדה על מנת להתחיל לשחרר קבוצה נוספת של הקצאות חדשות לאותם בתי כנסת חדשים או ישנים שמסיבות כאלו ואחרות לא עברו את הליך ההקצאה כנדרש.

____ _______ ______ ______ _______ ______1 ______2

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.