באלעד עושים חינוך: חברי המועצה והמנהלים יצאו לשטח – תמונות

 

במסגרת ההיערכות המוקדמת לפתיחת שנה"ל תשע"ה הבעל"ט ערך בשבועות האחרונים מחזיק תיק חינוך חרדי יו"ר אגו"י הרב חיים מאיר כץ יחד עם מנהל מחלקת החינוך הרב מרדכי ממליה ישיבות מקצועיות עם עשרות מנהלי ומנהלות מוסדות החינוך. במסגרת ההיערכות נלמדו ומופו הצרכים לקראת שנת הלימודים תשע"ה. בישיבות אלו נבחנו המצב הקיים בשנה"ל הנוכחי לעומת הגידול והצמיחה והדרכים למציאת פתרונות מעשיים והולמים לתלמידי העיר.

בחלק מהמפגשים והסיורים אף הצטרפו: מ"מ ראש העיר הרב שמואל גרוסברד, וחברי מועצת העיר הרב אסף אגבלה והרב משה ברדוגו.

במפגשים עם המנהלים הופתע מחזיק תיק החינוך הרב כץ לשמוע מעשרות מנהלי ומנהלות בתי הספר והגנים על המצוקות של מוסדות החינוך, ולאור כך נקבעו סיורים בחלק מהמוסדות יחד עם מנהל מחלקת החינוך הרב מרדכי ממליה, במטרה להיווכח מצפיפות הדיור של כתות לימוד בקראוונים ובפרוזדורים וכדו'. בחלק מהמוסדות אף תרם הרב כץ מניסיונו רב השנים כמנהל מוסד חינוכי, להגיע ולמצוא פתרונות קבע כשכל מנהל מוסד יידע מה מיועד לו בטווח הקצר ובעיקר לטווח הרחוק אבל הקבוע בס"ד.

הסיורים נערכו ברחבי מוסדות החינוך דלהלן: ת"ת "קהל חסידים" – המנהל החינוכי הרב אליעזר לנג והמזכיר הרב יוסף ויזל, ת"ת "מרכז חסידי ויז'ניץ" – המנכ"ל הרב חיים יוסף זומר, ת"ת "ברכת אברהם" סלונים – המנכ"ל הרב יצחק לידר, ת"ת "אמרי בינה" – המנכ"ל הרב ישראל מאיר מלכה, ת"ת "קהילות יעקב" – המנהל החינוכי הרב דוד יעקובוזון והמנכ"ל הרב אברהם איידלמן, ת"ת "אמרי דוד" – המנכ"ל הרב יעקב לוי, בנות שרה ברסלב ות"ת "צמח צדיק" ויז'ניץ – המנהל הרב בערל אשר וביה"ס "אהל מרים" ויז'ניץ – המנהל הרב בנימין פרידמן.

כמו"כ נפגשו עם: ת"ת "סלבודקה" – המנהל החינוכי הרב חיים מרדכי פייפרמן, ת"ת ברסלב, ביה"ס "כלל חסידי' – המנהלת הגב' טישלר, ביה"ס "החינוך העצמאי" המנהלת הגב' וינברג והמנהלת הגב' אטינגר, תיכון בהנהלת הרב משה וינברג, ת"ת "שיר חדש" וביה"ס "שירת שרה" בהנהלת הרב משה שטיין, ת"ת "אהל אשר" לחינוך מיוחד בהנהלת הרב שמעון רווח, "באר יעקב" – ראש המוסדות הרב אלישיב קוביוף, ביה"ס "אהל חיה" – המנכ"ל הרב איתמר שאול.

במהלך הסיורים נלמדו המצוקות החריפות של מוסדות החינוך כשמנהלי התתי"ם מציגים במקום את צרכיהם ובקשותיהם לתנאים ראוים והולמים לרווחת תלמידי התשב"ר.

סיכומי הנתונים מרוכזים בידי הדרג המקצועי הגב' טובי אלמגור, מזכירת מחלקת החינוך, ההחלטות יובאו לדיון ולקידום בפגישה מקצועית עם ראש העיר הרב ישראל פרוש, והצוות המקצועי בעירייה, שבין המטלות שלקח על עצמו הוא נושא פתיחת שנה"ל הבעל"ט בצורה חלקה וטובה בעז"ה.

סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד1 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד2 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד4 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד5 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד6 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד8 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד9 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד10 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד13 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד14 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד19 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד20 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד22 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד26 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד29 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד31 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד36 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד38 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד40 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד41 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד45 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד51 סיורי מחזיק תיק החינוך באלעד54

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.