באמצע הפגישה: הבחור גילה שסבה של כלתו היה ראש הגסטפו

הבחור גילה לפתע שסבה של כלתו היה ראש הגסטפו בברלין והיה אחראי להריגת סבו – את הסיפור המזעזע הבא חשף מרן הגר"י זילברשטיין. ומה הורה מרן הגרי"ש אלישיב?

מרן הגר"י זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' חשף בשיעורו שאלה מזעזעת שעסקה בשידוך מוזר שנעשה, ולאחר מכן התבררו אודותיו פרטים נוראיים – כך מובא בעלון 'קול ברמה' היוצא לאור בשכונת רמת אלחנן על ידי העיתונאי והסופר מיכאל משה צורן.

המדובר היה בבחור שהשתדך עם בת פלונית, מצוינת לכשעצמה, אבל משום מה לא הספיק לברר אודות מוצאה של -הבת, מי היו הורי הוריה וכיו"ב. לאחר שכבר נעשה השידוך -נודע לבחור, שהסבא של כלתו היה לא אחר מאשר ראש הגסטפו של ברלין דהיינו שאמה היהודייה של הכלה נישאה לבנו, ואם לא די בכך נודע גם שהסבא הרשע הזה היה אחראי – להריגתו של סב הבחור, הי"ד.

"הבחור הגיע אלינו, מזועזע כולו", תיאר רבה של שכונת רמת אלחנן – וסיפר את הפרטים כהווייתם, ואמר שהוא רוצה לעזוב את השידוך. 'איך אוכל לחיות עם אשה שסבא שלה היה רשע מרושע שכזה'? אמר. – -"שטחתי את השאלה בזמנו לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל", סיפר חבר המועצת בפני הרב אלישיב שהשיב: "שלדעתו הבחור איננו צודק, ויש לשכנעו שלא לעזוב את השידוך". מרן זצ"ל הזכיר את דברי הגמרא בכמה מקומות שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, ואחד מהם היה האמורא המפורסם שמואל בר שילת, 'ומי יודע אולי גם מהבחור הזה, וכלתו, ייצא תלמיד חכם גדול'?

והנה, מדוע באמת זכה המן לדבר גדול כזה? יש על כך שני תירוצים, האחד של בעל החידושי הרי"ם, והשני של -המגיד מדובנא. החידושי הרי"ם מתרץ, שכשהמן אמר למרדכי -)כפי שמסופר במסכת מגילה, ט"ז א'( שמלוא הקומץ שלכם -ניצח את עשרת אלפי ככר הכסף שלי, הוא אמר זאת בלב שבור ונכנע, וכיון שנאמר 'לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה',זכה לכך שבניו לימדו תורה בבני ברק.

1 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.