בבית הראב"ד: איחוד עם חמדת משה(גלריה)

מעמד 'הרחיבי מקום אהלך' בישיבת הגר"מ שטרנבוך. כפי שנחשף לראשונה ב'קוקר', ישיבת 'חמדת משה' ממודיעין עילית שנקלעה למשבר בשל העילמותו של ראש הישיבה תתאחד עם ישיבתו של הגר"מ שטרנבוך. {לאחר המשבר}

מעמד 'הרחיבי מקום אהלך' בישיבת הגר"מ שטרנבוך. כפי שנחשף לראשונה ב'קוקר', ישיבת 'חמדת משה' ממודיעין עילית שנקלעה למשבר בשל העילמותו של ראש הישיבה תתאחד עם ישיבתו של הגר"מ שטרנבוך.

הגר"מ שטרנבוך נענה לבקשתם האישית של גדולי ישראל שליט"א, לצרף אל הישיבה את תלמידי ורבני ישיבת 'חמדת משה' במודיעין עילית.

הישיבה שמשכנה בשכונת רמות בי-ם מונה כיום למעלה ממאה בחורים בני עליה, מתוכם שלושים בחורים העולים לשיעור ב', וכעת עם הצטרפותם של תלמידי ישיבת חמדת משה בזמן אלול הבעל"ט לישיבה, ימנה שיעור ב' כשישים בחורים בני עליה.

בישיבה כבר נערכים להעתקת הישיבה למבנה מפואר חדש ומרווח בשכונת רמות ד' בי-ם שיתאים להתפתחות המואצת של הישיבה הקדושה, כאשר בזמן אלול הקרוב תמנה הישיבה עם בני הקיבוץ למעלה ממאתיים בחורים כ"י, בהתאם למגמה בקרב הנהלת הישיבה להרחיב את הקבלה לשיעור א' הבא ולקבל כשישים תלמידים.

אמש התקיים מעמד לחיים במעונו של הגר"מ שטרנבוך בהר נוף, בו נכחו צוות רבני הישיבה, הגאון רבי אפרים זלמן שטרנבוך מראשי הישיבה, והרבנים הגאונים: רבי יחזקאל פרבשטיין, רבי משה נוסבוים, רבי נתן קפלן, רבי אליהו שלנגר. יחד עם רבני ישיבת 'חמדת משה', רבי אברהם שמואל פפנהיים מראשי הישיבה, והרבנים הגאונים: רבי נועם פאל, רבי יצחק ברדנשטיין, רבי יעקב שושן, רבי אריה אהרוני.

במעמד התייעצו רבני הישיבה עם ראש הישיבה הגר"מ שטרנבוך על צביון וצורת הישיבה המסורה לו מרבותיו הרב מבריסק החזו"א והגה"ק רבי אלחנן וסרמן הי"ד, וכן דנו על המסכת שתלמד בזמן אלול הבעל"ט.

הגאון רבי אברהם שמואל פפנהיים מראשי הישיבה אמר בכינוס: "התרגשות מיוחדת עבורינו לזכות לשהות יחד עם הגר"מ שטרנבוך, כבר בילדותי ביקשתי למתנת 'אפיקומן' את ספרי מועדים וזמנים של הראש ישיבה".

לאחר מכן נשא הגר"מ שטרנבוך דברים, כשבתוך דבריו הזכיר: "שמעתי פעם רבות מרבותי זצ"ל שלזכות להרביץ תורה בישראל נדרשת סייעתא דשמיא מרובה". "שמעתי רבות על המעלות של בני ורבני הישיבה המצטרפים תפילתי שנזכה להמשיך לעלות בתורה ויראת שמים לתפארת כלל ישראל".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.