בבני ברק רוצים עוד תיבות דואר

הרב אברהם רובינשטיין, ראש עיריית בני ברק פנה להנהלת משרד התקשורת ולהנהלת רשות הדואר לבטל את ההחלטה על צמצום במספר תיבות הדואר האדומות ברחבי העיר.
בפנייתו מדגיש ראש העיר, כי המגמה של רשות הדואר צריכה להיות להוסיף תיבות מעין אלו, ככל הניתן יותר, לרווחתם ולשירות כלל תושבי העיר, וברור שכל צמצום בהן מקשה על הציבור, כשבמשך השנים היה צמצום במספר סניפי הדואר באזורים שונים.
הנהלת רשות הדואר אישרה, בתגובה, כי, אכן, צומצם מספר תיבות הדואר בכל רחבי הארץ, לאחר שהוברר שצומצם השירות של התושבים בהן, ולדברי הנהלת הדואר, יש, כיום, בעיר למעלה מחמישים תיבות הורקה אדומות, וכמו"כ ניתן לשלוח דואר בסניפים ובסוכנויות.
אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה טען, בתגובה להנהלת רשות הדואר, כי אף שמגמת הנהלת הדואר היא לצמצם את מספר התיבות בכל רחבי הארץ, בגלל המעבר לתחום הדיגיטלי במקומות רבים, אך, כידוע, אינה דומה עיר אחת לשניה, שכן בניגוד לערים אחרות, רוב תושבי בני ברק אינם מחוברים אליהם, ובוודאי כך גם מוסדות וארגונים שהעיר ברוכה בהם, ומשום כך, ראש העיר עושה, ככל יכולתו, לפעול בקרב רשות הדואר להימנע מצמצום במספר תיבות הדואר, ובכך להתחשב בעיר המונה למעלה מ-200,000 תושבים כן ירבו.
בד בבד, הרב אברהם רובינשטיין, ראש העיר מתכוון להיפגש עם הנהלת רשות הדואר, כדי להציג בפניה את מגמת הצמצום שאינה מתאימה לעיר בני ברק, והוא מציע שמכאן ולהבא, כל צמצום, הן בסניפי דואר והן בתיבות אדומות, יובא תחילה לידיעתה של העירייה, כדי לאפשר, גם לה, לבדוק את הכוונה לכך, ואם, אכן, אין מקום לכיוון זה, לאפשר לעירייה, בשם התושבים, להביע התנגדות ולחפש דרכים לבטל תכנית כזו.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.