ב"ב: 'הפלג הירושלמי' במלחמת חורמה נגד אברהם רובינשטיין: "זה מתאים לנאצים"

בעקבות צו ההריסה לבית הכנסת בקרית הרצוג: אנשי 'הפלג הירושלמי' פותחים במלחמה נגד ראש העיר הנבחר אברהם רובינשטיין. הבוקר מתפרסם מכתב רבנים חריף בביטאון הפלג, עיתון "הפלס"

המאבק הבא של הפלג הירושלמי: ר"ע בני ברק הנכנס, אברהם רובינשטיין, הורה ביומו הראשון בתפקיד, להרוס בית כנסת בשכונת קרית הרצוג בעיר, וזאת, לטענת המתפללים, "בגלל זהות המתפללים הנמנים על קהילת 'בני תורה' (הפלג הירושלמי) בעיר".

בית הכנסת "דרכי שמואל" הוקם על שמו ולזכרו של מרן ראש הישיבה הגר"ש אוירבאך זצ"ל, והוא ממוקם ברחוב אברבנאל על שטח ציבורי בשכונה – לצד בתי כנסת רבים, "שכולם ללא יוצא מן הכלל נבנו ללא אישורים רשמיים של עיריית בני ברק, אך בהסכמה שבשתיקה", כך לדברי אנשי 'הפלג'. "אך ראש העיר נטפל אך ורק לבית הכנסת של הפלג הירושלמי".

הבוקר, גדולי התורה של הפלג הירושלמי, יוצאים  בעיתון הפלס במכתב חריף וחריג מסוגו נגד ראש העיר רובינשטיין, בו הם מזהירים מהריסת בית הכנסת, ומצהירים כי "כל הדרכים כשרות לשם כך".

בפלג הירושלמי מבטיחים הבוקר לצאת במאבק נחוש ועיקש נגד כוונת ראש העיר להרוס את בית הכנסת. "נשתמש בכל הדרכים המצויים בידנו כדי למנוע את ההריסה השפלה של בית כנסת בישראל. נוציא אלפים לרחובות, ובני ברק תהפוך למשותקת. בית הכנסת 'דרכי שמואל' לא ייהרס ויהי מה. לא ניתן לברבריות ולשנאה לשלוט ולנצח", נאמר בהודעת 'הפלג'.

במכתב החריף של רבני 'הפלג' שמתפרסם הבוקר בעיתון הפלס, נכתב: "הזדעזעי ארץ והתגעשו מוסדי תבל, על השמועה הנוראה והמחרידה כי באה, כי בימים אשר נושענו מיד היוונים אשר 'באו פריצים וחללוה', בזמן הזה עלתה על דעת יהודים שומרי תורה ומצוות לשלוח יד במקדש ד', בית מקדש מעט – בית המדרש 'דרכי שמואל' בקרית הרצוג, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה, והוקם במסירות נפש ובדמים מרובים."

"היכן נשמע כזאת שבתואנות שוא ובעלילות דברי שקר נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו. אין זאת אלא שצרות העין והשנאה נתגברו בעוה"ר באין מעצור, ואנה נישא את חרפתנו?"

"ולראש העיריה, ר' אברהם רובינשטיין הי"ו, אנו פונים באזהרה נמרצת: אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היאך לא תיבושו ולא תתייראו לנפשכם מהבזיון הנורא בכבודו של מקום. גורו לכם מיום הדין בעת פקודה. כל מי אשר לו יד וחלק במעשה פשע ורשע כזה, יהיו מחויבים לנהוג בו כדין המפורש בשו"ע (יו"ד סימן של"ד)."

"ולקהל עדת ישורון די בכל אתר ואתר, נקרא לעשות ולפעול בכל הדרכים האמצעים למנוע את מעשה הנבלה אשר לא היתה כזאת בישראל מאז היותו לגוי, ולסכל את רעיון העועים הלזה, ולא יחרה אף ד' בעמו ובנחלתו."

*"וכמובן שצריך ומותר לפעול בכל דרך שהיא, למנוע דבר מעין זה".

על המכתב החריף חתומים הרבנים הגאונים הגאון רבי צבי פרידמן, הגאון רבי שמואל מרקוביץ, הגאון  רבי אשר הכהן דויטש, הגאון רבי צבי שינקר.

הוסיף על המכתב הגאון רבי אליעזר דינר, שכתב: "להרוס מקום קדוש מתאים לנאצים ימ"ש וכמו שבאמת עשו בגרמניה לביה"כ של אבי מורי זצ"ל. קשה להאמין ששומר תורה ומצוות הולך בדרכם. תיזהרו מקללת שמים".

גם הגאון רבי דוד מינצר מראשי ישיבת כנסת יצחק חדרה הוסיף על המכתב: "ונתקיים באנשים האלו מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו".

4 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היאך לא תיבושו ולא תתייראו לנפשכם מהבזיון הנורא בכבודו של מקום. גורו לכם מיום הדין בעת פקודה...........נתקיים באנשים האלו מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו

  נתקיים באנשים האלו מאנשי שטיינמן מבני ברק [מקום בני בניו של המן] מה שאמרו חז"ל מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. ומי מעיד על ישראל שמקיימים שמו יתברך בעולם, אומות העולם ששונאים ורודפים אותם. ומי מעיד בנו שאנו מקיימים שמו יתברך בעולם, אחינו החרדים מדגל התורה מדגל הכפירה שונאינו מנדינו ששונאים ורודפים אותנו לא פחות מהיטלר ימח שמו וזכרו.

  אל נא תרעו, סלקו ידיכם מהיכל ד'. היכן נשמע כזאת שבתואנות שוא ובעלילות דברי שקר ע"י פלג שטיינמן הכופרים בתורת ד' ית' שמו, נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו? נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו? נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו? נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו? נגשים להילחם עם מלך מלכי המלכים בביתו? אין זאת אלא שצרות העין של הצלחת הפלג והשנאה נגד הפלג נתגברו בעוה"ר באין מעצור, ואנה נישא את חרפתנו? זה פשוט המשך של הרשעים הגוזרים גזירות גיוס השמד והזימה……

  וכל זה אחרי שלאחרונה נודע לרבים, כי גורמים פוליטיים "עמלקים בלבוש חרדים" השולטים בעיריית בני ברק, ובפרט ראש העיריה החדש, הכופר בעיקר, המסיונר, אברהם רובינשטיין שם רשעים ירקב, בקרוב, שהוא זועם להחריב בזדון לב את בית המדרש ואף הוציאו לשם כך 'צו הריסה', הדבר נעשה בתואנה ואמתלה שקרית לפיה יש להרוס את המקום הקדוש משום שהוקם שלא כחוק ועל גבי קרקע המיועדת לצרכי גינה ציבורית, כביכול.

  כל הרבנים ואישי ציבור שביקרו במקום ציינו, כי כל מי שרואה את האיזור מבין כי מדובר בנימוק מגוחך ובדוי, שאין לו מקום מבחינה ציבורית, שכן המקום נקבע זה מכבר כמיתחם של בתי כנסת ומוסדות שונים, ואין בו פיסת קרקע המשמשת כגינה ציבורית.

  במיתחם זה הוקמו כבר לפני שנים חמישה בתי כנסת, לצידם גני ילדים, פנימיה ואולם שמחות, והעיריה איפשרה את הדבר ולא העזה להוציא יצו הריסהי לאף אחד מהם. "רק כאשר ציבור בני התורה הקים במקום את ביהמ"ד 'דרכי שמואל', נזכרה צמרת העיריה שנבחרה בבחירות האחרונות, כי הפעולה הראשונה שתיזום תהיה הריסת בית המדרש ח"ו, בעוד כל בתי הכנסת והמוסדות האחרים ימשיכו לפעול במקום, למרות שהם מצויים באותו מעמד וסטטוס, וכמותם עוד עשרות מוסדות תורה ובתי כנסת במקומות שונים בעיר בני ברק.

  בעקבות הידיעה על התוכנית האנטימשית והמזעזעת יצאו אתמול מרנן כל גדולי ישראל שליט"א האמתים, היראים את דבר השם, ביחד עם כל גאוני ההוראה וראשי הישיבות שליט"א, שלאורם צועדים רבבות מבני התורה בארץ הקודש, בזעקה נרגשת למנוע את הדבר מהחרדים לדבר ד' בכל הדרכים.

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 2. בלי שום ספק לדעתי לשרוף ולשבור ולהרוס מקום תפלה ממש מתאים לאנשי שטיינמן

  ד' הושיעה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. איך מתרצים הרבי'ס של ימינו את קושיית הבית יוסף? הרבי מבעלז אומר שלא יזיק לאכול עוד לאטקע, הרבי מסקווירא אומר מפני שאבי הקפיד על כך, הרבי מבאבוב אמר שזה צריך להיות מאוזן, הרבי מפאפא אמר שהוא לא ידע כלל שמדליקים שמנה ימים, ואהרן טייטלבוים האהרוני מסאטמאר אומר מפני שכך אני רוצה אז כך זה יהיה

  איך מתרצים הרבי'ס של ימינו את קושיית הבית יוסף? הרבי מבעלז אומר שלא יזיק לאכול עוד לאטקע, הרבי מסקווירא אומר מפני שאבי הקפיד על כך, הרבי מבאבוב אמר שזה צריך להיות מאוזן, הרבי מפאפא אמר שהוא לא ידע כלל שמדליקים שמנה ימים, ואהרן טייטלבוים האהרוני מסאטמאר אומר מפני שכך אני רוצה אז כך זה יהיה

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 4. גם חייבים למחות נגד גיוס בנות רח"ל

  גם חייבים למחות נגד גיוס בנות רח"ל

  גם חייבים למחות נגד גיוס בנות רח"ל |
  הגב