בג"צ פסק נפגעי הטרור לא יונצחו ביחד עם חללי צה"ל

בשנה שעברה קבלה המדינה את הצעתו של שר הבטחון אהוד ברק להקים את היכל ההנצחה המרכזי, בו יופיעו שמותיהם של כל חללי צה"ל, ארגון נפגעי פעולות האיבה עתר לבג"ץ וטען כי יש להנציח במקום גם את נפגעי פעולות האיבה, ונפגעי הטרור,  כשם שיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מוקדש גם לזכרם.

המדינה בכתב ההגנה טענה, כי לאור ההבדלים הקיימים כיום באתרי ההנצחה ובפעולות ההנצחה השונות, אין בהחלטה על הקמת היכל הזיכרון משום הפליה של חללי פעולות האיבה, אלא "הפרדה שמקורה מתוך הבנה וכבוד כלפי האוכלוסיות השונות".

בפסק הדין שניתן אתמול ניכתב כי בכך משום הפליה וכי העותרים יכולים לפעול בחקיקה לשנות את הפסיקה, אך חללי פעולות האיבה ונפגעי הטרור יש להם גם מקומות משלהם בהם הם יונצחו

ומסיימים בפסק הדין "שאלת הקשר בין מנגנוני ההנצחה השונים של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה שבה ועולה בהקשרים שונים במהלך השנים, ודומה כי אין לה פתרון המקובל על כל הצדדים המעורבים. הגם שמבינים אנו לליבה של העותרת, כמי שמייצגת את זכרם של חללים רבים, הרי נוכח סמכותה של הממשלה בעניינים האמורים אין המסלול השיפוטי מתאים להכרעה מסוג זה… בפני העותרת פתוחה הדרך להתמיד במאמציה הציבוריים לשינוי החקיקה ואופני ההנצחה של נפגעי פעולות האיבה, ככל שהיא סבורה שההסדרים הקיימים לוקים בחסר"

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.