בהוראת ביה"ד: משרד החינוך השעה מעבודתה מורה סרבנית גט

בית הדין הרבני הביא להשעיית מורה מעבודתה – בחסות משרד החינוך, לאור הגדרתה כ"סרבנית גט"

במסגרת תביעת גירושין המתנהלת מזה למעלה משמונה שנים בשל סירובה של אישה תושבת הצפון להתגרש, הורה השבוע בית הדין הרבני על הטלת סנקציות על האישה, ובכללן מניעת עיסוק במקצוע מוסדר על פי דין. בעקבות האמור, הושעתה האישה מעבודתה כמורה במשרד החינוך עד להחלטה אחרת, וביה"ד קבע כי עליה לקבוע מועד לסידור הגט מיוזמתה או שהסנקציות יוחרפו.

מדובר בתיק גירושין שנפתח ביוזמת הבעל בבית הדין הרבני האזורי בחיפה. תביעת הגירושין הוגשה במרץ 2010, אלא שבמהלך השנים מאז עמדה האישה בסירובה לקבלת הגט, בכל פעם בטענות שונות. בתיק ניתנו כבר 285 החלטות, כשכבר בשנת 2016 קבע בית הדין כי על האישה חובה להתגרש וכי יש לקבוע מועד לסידור הגט.

עם זאת, אף במועד שנקבע לסידור הגט, עמדה האישה בסירובה להתגרש, ולכן החליט בית הדין לאפשר לבעל לפתוח תיק להטלת צווי הגבלה על האישה. בהמשך לכך, אישר נשיא בית הדין הרבני הגדול להטיל על האישה את כל צווי ההגבלה הקבועים בחוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין): צו עיכוב יציאה קבוע; מניעת קבלה של דרכון; מניעת קבלה או החזקת רישיון נהיגה; מניעת כהונה בתפקיד ציבורי; מניעת עיסוק במקצוע מוסדר על פי דין או עסק הטעון רישוי והגבלה בבנקים. עוד הורה בית הדין להעביר את ההחלטה למשרד החינוך, בו מועסקת האישה, על מנת שיישם את הסנקציה נגדה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.