בזכותן! / ישראל שלם מנקודת מבט של אברך

בנות צלופחד השפיעו לדורות. הן הצליחו לשנות. האם בכוחן של נשים לשנות ומה הכלל החשוב שאסור להן לשכוח? במאמר שלפניכם:

"ויקח קורח" שואלים חז"ל: קורח שפיקח היה מה ראה לשטות זו? קורח בא בשאלות, הרי טלית שכולה תכלת למה תצטרך בציצית?ובאם בית שאין בו ספרים חייב מזוזה, בית מלא ספרים למה יצטרך במזוזה? חז"ל מבהירים לנו מה ראה לשטות זו.

קורח צפה ברוח קדשו שעתיד לצאת ממנו שמואל, השקול כנגד משה ואהרון, אם כך, חשב, ראוי אני להיות נשיא ישראל. ויותר מזה, גם אם דרכי אינה נכונה, לא ימות זרעי שהרי עתיד לצאת ממני שמואל.

ובסופו של מחלוקת, האדמה פצתה את פיה, ובלעה.

וראו פלא, בנות צלופחד, גם הולכות, לכאורה, בדרכי קורח, הן לא מקבלות נחלה כי כך ציווה ה' שנחלה לבן ולא לבת. ואז "ותקרבנה בנות צלופחד לפני משה" בטענה "למה יגרע שם אבינו תנה לנו אחוזה".

ויקרב משה את משפטן לפני ה' ויאמר ה' "כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם". אך עליהן אומרים חז"ל "וראויה הייתה פרשת נחלות להיכתב על ידי משה, אלא שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן".

והדבר תמוה: מה ההבדל בין קרח לבנות צלופחד? והרי קורח בא בשאלות ודרישות למשה ונענש על כך, ובנות צלופחד זכו לשבחים עד כדי כך שחז"ל השוו אותן לאימותנו שרה רבקה רחל ולאה?

ביאור הדברים: "וייקח קורח" לפי מדרש רבי תנחומא" וייקח קרח – לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה וזהו שתרגם אונקלוס ואתפלג". קורח בא למשה רבנו מתוך רצון לפלג ולערער את סמכותו של משה, שהוא מנהיג ה'. קורח לא מחפש תשובות. קורח מחפש מרד והפגנות ורצון לפלג את העדה ע"י הפגנות וכותרות וחיפוש קהלים חדשים עד כדי כך "שמשך ראשי סנהדראות שבהם בדברים".

אולם בנות צלופחד באו למשה ולזקנים בשאלה למה יגרע? לא חיפשו מרד לא כותרות ולא הפגנות. רק "למה יגרע שם אבינו תנה לנו אחוזה".

לכל חוקי ה' אנו מסכימות .הרי שיש בן יש נחלה לבן וכך לא יגרע נחלת אבותיו אפילו שאין הבת נוחלת, אולם שאין בן למה יגרע? עד כדי כך שאומרו מפורש למשה "אָבִינוּ מֵת בַּמִּדְבָּר, וְהוּא לֹא הָיָה בְּתוֹךְ הָעֵדָה הַנּוֹעָדִים עַל ה' בַּעֲדַת קֹרַח, כִּי בְחֶטְאוֹ מֵת, וּבָנִים לֹא הָיוּ לוֹ. לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אָבִינוּ מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ". הן מדגישות למשה ,אבא לא מרד. לא מת בגלל היותו משויך לקורח. גם אנו לא באות למרוד באות לבקש תשובות ואם אפשר גם לשנות, וסופו זכו ושינו את החוקה לדורי דורות.

למדנו שיש בכוחן של נשים לשנות ולהשפיע, וגם לשאול ולהקשות שאלות קשות. אבל כל זה צריך להיות ללא פילוג וכותרות מיותרות וללא מרד והפגנות. בזכותן.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.