בזכות מקלב: בשורה לציבור רוכשי הדירות בקבוצות הרכישה!

בשורה לציבור רוכשי הדירות בקבוצות הרכישה! אושר לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הכספים: רוכשי דירה בקבוצת רכישה שבנייתה נתקעה יוכלו לרכוש דירה נוספת מבלי לשלם מס רכישה מוגדל.

ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק של חברי הכנסת אורי מקלב, לפיה אדם שרכש דירה במסגרת קבוצת רכישה ובנייתה נתקעה, יוכל לרכוש דירה נוספת מבלי לשלם מס רכישה מוגדל.

עפ"י הצעת החוק, אדם שרכש דירה מקבוצת רכישה ובתום תקופה של 4 שנים מרכישת הקרקע לא החלה הבניה או שישנו עיכוב מהותי בהשלמת הבנייה או אם חלפו 6 וחצי שנים מרכישת הקרקע ולא נמסרה הדירה לידי הרוכש – יכול רוכש הדירה לקנות דירת מגורים נוספת והוא לא יחויב בגינה במס רכישה מוגדל בגין רכישת דירה שנייה אלא ישלם מס רכישה מוקטן בדומה לרוכש דירה ראשונה.

החוק מגדיר כי הפטור מתשלום מס רכישה מוגדל מותנה בכך שהעיכוב בבנייה אינו בשליטת רוכש הדירה, שאין לו דירה נוספת מעבר ל-2 דירות אלה ובכך שאותו אדם מכר את אחת מ-2 הדירות בתקופה של עד 18 חודשים מהמועד בו נמסרה לו הדירה שרכש מקבוצת הרכישה (שיפור מ-12 חודשים מנוסח אישור החוק לקריאה ראשונה.)

בלחץ ועדת הכספים נקבע היום בנוסף כי החוק יחול גם על רוכשי קבוצות רכישה שנתקעו שרכשו כבר דירה שנייה עוד בטרם נחקק החוק, ואלה אף לא יתבקשו להמתין תקופה של 4 שנים במידה והם עומדים ביתר דרישות החוק.

בנוסף נקבע היום כי לא יפגעו זכויות אחרות של אדם הנכנס לגדר החוק, העלולות להיפגע מכוח רכישת דירה נוספת.

יוזם החוק, ח"כ אורי מקלב: "מדובר בתיקון עוול בחוק הקיים שמאפשר הקלות לאדם שמשפר דיור אך לא מאפשר זאת למשפחות מוחלשות שבפועל אין להם כלל דירה ומתגלגלות משכירות לשכירות ולמגורים אצל ההורים".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "הנושא יכול היה להיות מוסדר גם בלא חקיקה, בהעדר הסדרה כזאת החוק מסייע לציבור רוכשי קבוצות הרכישה שעד לפני מספר שנים לא היה מוכר והפך לתופעה נפוצה במחוזותינו".

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.