בחב"ד נפלה ההכרעה: "לא להכריע"

הקרב על חב"ד: בית הדין של החסידות פירסם החלטה לפיה "אין לחב"ד השתייכות למפלגה כלשהי". במקביל, מסע החיזור אחר האלקטורט החבד"י נמשך כאשר לא פחות מארבע מפלגות נאבקות עליו

סוף הסאגה: המרדף אחרי קולם של חסידי חב”ד נמשך,המפלגות החרדיות ש”ס, יחד ויהדות התורה פונות לחסידי חב”ד ואומרות: “הרבי התכוון אלינו בפירוש המפלגה החרדית ביותר”. אך בית דין רבני חב"ד הכריע: "אין לנו השתייכות למפלגה כלשהי".

במהלך החודש האחרון כולם עלו לרגל. אריה דרעי, משה גפני, אלי ישי ומאיר פרוש. אלא שהיום מגיעה התפנית, בית-דין רבני חב"ד בארץ-הקודש יוצא במכתב מיוחד לחסידי חב"ד.

במכתבם כותבים: א. ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו כי תנועת חב"ד אינה מפלגתית ואין לנו השתייכות למפלגה כלשהי. ענייננו הוא להתעסק בהפצת המעיינות חוצה ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

ב. אי לכך, כל אלו המתבטאים בזמן האחרון בנוגע לבחירות אינם מייצגים את העמדה הרשמית של תנועת חב"ד, והדברים הם על דעתם בלבד.

ג. יחד עם זאת, ידועה דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר על החובה להשתתף בבחירות ולהצביע, והוראתו "להצביע בעד הרשימה היותר חרדית", שתדאג לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץ כפי רצון כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

בתוך כך, הגאון רבי טוביה בלוי שליט”א רב קהילת חב”ד בנווה יעקב ומהוגי הדעות הבולטים של חב”ד שיגר קריאה לחסידי חב"ד “הצביעו אגודת ישראל”.הרב בלוי מבאר את דעתו של הרבי ומסביר כי כיום אגודת ישראל עונה לדרישה ‘המפלגה החרדית ביותר’.

מסע החיזור אחר קולות חסידות חב"ד נמשך כשארבעה מפלגות לוטשות עיניים לעברה: ש"ס, יהדות התורה, מפלגת יחד בראשות אלי ישי והבית היהודי. בעקבות ה'קול קורא' נראה כי הקולות יתחלקו בין מפלגות 'יהדות התורה' ל'יחד' של אלי ישי.

5 תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

 1. אין ל"חב"ד" כל דיעה אישיתף הרבי הכריע על כל נושא ואנו חיים על פי הוראותיו הק'. סוף פסוק. תפסיקו לרוץ אחרינו עם הבטחות וסיסמאות. כל אחד יעשה כפי שהוא מבין את הוראות הרבי בנושא בחירות.
  משיח נאו

  חב"ד לא מכריע, הרבי מכריע |
  הגב
 2. באינדקס קוקר אין את האתר חרדים 10

  למה???????

  משתמש אנונימי (לא מזוהה) |
  הגב
 3. כמי שמוקיר ומכיר היטיב את עבודתם המסורה של שלוחי הרבי למקום, בתנאי מסירות נפש של ממש, היה מצוי בקשר נפשי עמוק הרב מאזוז עם נשיא ומנהיג הדור. גם כיום הוא ממשיך להיות בקשר בלתי פוסק עם תנועת חב"ד, חסידי חב"ד, והערותיו המחכימות, מכתביו הארוכים והמנומקים המליאים דברי תורה וחכמה, מתפרסמים בתדירות בעיתוני וקובצי תנועת חב"ד.
  הוא מדריך את התלמידים ללמוד ולהבין את הגמרא והראשונים בעומק הפשט כשיטת רבותיו חכמי תוניס, ולהספיק ללמוד מסכתות רבות כדי להגיע לקיום מצות לימוד וידיעת כל התורה כולה. כמו"כ רבה השפעתו על עבודת ה' של תלמידיו, תפלה בכוונה, אמירת תהלים ולימוד "חוק לישראל".
  הוציא לאור ספרים רבים מגדולי החכמים לדורותיהם, והחזיר ליושנה את עטרת תפארת יהדות תוניס התורנית.
  הרב מאזוז שליט"א זכה בעמלו ובשקידתו מנעוריו, להיות גאון עצום ונפלא, גם בענינים שלא כל גדולי הת"ח בקיאים בהם, כגון קידוש החודש, חכמת הדקדוק והלשון וכו'. הוא ידוע גם כחכם הרזים בגימטריאות ופרפראות לתורה, ונואם בחסד עליון.
  חידושי התורה העמוקים שלו, ופסקיו בכל חלקי השו"ע ובהלכות עמומות, פזורים בקבצים תורניים רבים, ובעיקר במאות החוברות של הקובץ החדשי "אור תורה" שיוצא לאור ע"י ישיבת "כסא רחמים".

  חרדי |
  הגב
 4. באותן הפעמים שזכיתי אני הכותב לישב במחיצתו של הגאון שליט"א, שמעתי ממנו הרבה על הערצתו הנפלאה לרבי, לגדולתו בתורה ולהנהגתו את כלל ישראל. וכך כותב גם במאמרו שפורסם ב"כפר חב"ד" (גליון 65 י"ג אלול תשמ"ב):
  "האדמו"ר מליובאוויטש מרן רבי מנחם מענדל שניאורסאהן שליט"א הוא הגבר הוקם על, שהקים עולה של היהדות, וזכה לפרסום עצום שאין לו אח ורע בדורנו. כדוגמת רבי חייא שאמר עליו רבנו הקדוש "כמה גדולים מעשי חייא" שעשה לתורה שלא תשתכח מישראל, כן זכה האדמו"ר לייסד מרכזים גדולים לתורה ברחבי תבל, על ידי פעילותם העניפה של חסידיו המפוזרים בעולם כולו.
  ח"ו לפקפק ולצאת נגד לימוד הרמב"ם
  בניסן תשמ"ו בעת חגיגת סיום המחזור השני של לימוד הרמב"ם היומי, כשנשמעו קולות צורמים בבני ברק נגד התקנה הקדושה, כתב הגאון שליט"א מאמר, להוכיח מספרי הקדמונים את המעלות הרבות שיש בלימוד הרמב"ם על הסדר, ואח"כ סיים: "ולכן אין ספק, שתקנה גדולה תיקן בימינו האדמו"ר מליובאוויטש שליט"א, לזכות את הרבים ללמוד פרקי הרמב"ם יום יום, הכוללים את כל דיני התורה שבעל פה בלשון צחה וקצרה. וכמובן.. ח"ו לפקפק ולצאת נגד לימוד זה. וכל המסייעים להפיץ לימוד זה ברבים, זכות הרמב"ם ז"ל תגן עליהם ועל זרעם אחריהם לדורות. והשי"ת יחיש לגאלנו בקרוב בביאת משיחנו בב"א".
  כששמע אודות דבריו של הרבי על צורת הלוחות, שלא היו עגולים אלא מרובעים, ציוה הרב מאזוז לשנות את צורת הלוחות שבגג ישיבת "כסא רחמים" (וכפי שנראה בתמונה של הבנין שמופיעה על נייר המכתבים).
  כשביקר אצל הרבי בכסלו תשנ"ב, השתתף בחגיגת סיום הלכות שבת לרמב"ם שהתקיימה באותה תקופה ב770- ואמר: "דוד המלך בתהלים רמז אודות אדמו"ר הזקן וספר התניא, באמרו: "כי אתה תאיר נרי, ה' אלקי יגיה חשכי". "תאיר נרי" אלו שני אורותיו של רבי "שני-אור" אור הנגלה ואור החסידות. ואילו "תאיר נרי הויה אלקי" ראשי תיבות: "תניא".

  חרדי |
  הגב