בחברת החשמל דואגים לכם לאוויר נקי יותר

חברת החשמל פעלה רבות לכניסת הגז הטבעי, לאחרונה דיווחה החברה כי בשנת 2016 חלה ירידה משמעותית נוספת ברמת הפליטות ממתקני החברה לעומת שנת 2015

חברת החשמל העבירה לאחרונה דיווח למשרד להגנת הסביבה ממנו עולה, כי בשנת 2016 חלה ירידה משמעותית נוספת ברמת הפליטות ממתקני החברה לעומת שנת 2015. השיפור הוא משמעותי עוד יותר, אם משווים את ערכי הפליטות בשנת 2016 לעומת שנת 2012 (שנת הדיווח הראשונה). בשנת 2016 ניתן לראות ירידה בפליטה הכוללת של המזהמים העיקריים הנפלטים מתחנות הכוח של חברת החשמל לעומת שנת 2015, ובהשוואה לשנת 2012, ניתן לראות ירידה דראסטית. כך למשל, בתחמוצות חנקן חלה ירידה של כ- 21.6% לעומת 2015 (ושל כ- 53% בהשוואה לשנת 2012) , בתחמוצות גופרית חלה ירידה של כ- 22% לעומת 2015 (ושל כ- 49% לעומת 2012) בחומר חלקיקי חלה ירידה של כ- 14.3% לעומת 2015 (ושל כ- 41% לעומת 2012). בפחמן דו חמצני חלה ירידה מתונה יותר של כ- 8% (וירידה של כ- 33% לעומת 2012). כמו כן יודגש כי בהתאם לנתוני ניטור רציף, לא נרשמו חריגות מהתקנים המותרים בכל יחידות הייצור של החברה.

ברוב אתרי הייצור, הייתה כאמור, ירידה בפליטות במרבית סוגי המזהמים בשנת 2016 לעומת 2015. יחד עם זאת, במספר מקרים נקודתיים נצפתה בשנת 2016 עליה בפליטה השנתית של מספר פרמטרים, שנובעת בעיקר בשל הפחתה בייצור בפחם ועליה בייצור בגז טבעי. למרות זאת יודגש, כי תחנות הכוח של חברת החשמל עומדות בערכי הפליטה הנדרשים ע"י המשרד להגנת הסביבה וחשיפת הציבור למזהמים מתחנות הכוח נמוכה לאין שיעור מחשיפתו למזהמים שמקורם בתחבורה או מקורות פליטה שלהם ארובות נמוכות או ללא ארובות כלל. הארובות הגבוהות, של תחנות הכוח יוצרות עילוי כלפי מעלה ופיזור על פני שטח גדול, כך שרק חלק מזערי נקלט על פני הקרקע. זאת, לעומת פליטות כלי רכב, לדוגמא, אשר מתרחשות בגובה פני הקרקע המהוות מקור זיהום ראשי לאוכלוסייה, כך גם עלה ממחקרים שפורסמו ע"י המשרד להגנת הסביבה לפיהם התחבורה הינה גורם המרכזי לזיהום אוויר.

בחברת החשמל צופים, שעם המשך התקדמות מיזם הפחתת הפליטות של החברה (לצמצום פליטות דו תחמוצות גופרית ותחמוצות חנקן בתחנות הפחמיות), ערכי הפלטות של המזהמים העיקריים ימשיכו לרדת באופן משמעותי גם בשנים הקרובות.

חברת החשמל פעלה רבות לכניסת הגז הטבעי והרחבת השימוש בו. בזכות הגעת הגז ממאגר "תמר", החל מסוף חודש מרס 2013 ותחילת ייבוא גז נוזלי על ידי חברת החשמל באמצעות אניית הגז הנוזלי הטבעי, החל מהרבעון השני של שנת 2013 נפסק כמעט לחלוטין השימוש בדלקי הגיבוי הנוזליים, מזוט וסולר, לשם ייצור חשמל.

ב"מדד מעלה" האחרון, חברת החשמל זכתה בדירוג "פלטינה +" (קטגוריית הפלטינה הינה היוקרתית בקרב חברות פרטיות, ממשלתיות ונסחרות בחו"ל) ובפרק הסביבתי, זכתה בציון הגבוה ביותר כשביצועיה בתחום זכו לציון לשבח מיוחד.

כפי שנעשה במהלך שנת 2015, גם במהלך שנת 2016 חברת החשמל פרסמה דו"ח קיימות ואחריות תאגידית שנתי עבור שנת הביצועים של 2015, תחת בקרה ולפי מדדים בינלאומיים, זאת מתוך תפיסת שקיפות ואחריות תאגידית..
בנוסף, מפרסמת החברה החל משנת 2000, דו"ח סביבתי וולונטרי מקיף. החברה מזמינה את הציבור לעיין בדוחותיה לאורך שנים, אותם ניתן למצוא באתר האינטרנט של החברה.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.