בחדו"ש לא מרוצים מחוק הגיוס: "מעט מידי, לאט מידי, ופוליטי מידי!"

"האירוניה היא", הדגיש רגב, כי "למרות שההמלצות כה חסרות שיניים וארוכות טווח, הרי אין ספק שהן לא יהפכו לחוק, שכן גם המעט שיש בהן נדחה כבר על הסף על ידי המנהיגות החרדית, הדורשת כתנאי שאינו נתון למשא ומתן, ששום תלמיד ישיבה שאינו מעונין בכך – לא יאלץ לשרת, ולפיכך הן אף דוחות בשאט נפש כל איום בסנקציות פליליות או כלכליות

שעות לאחר פרסום חוק הגיוס החדש, חדו"ש מבקרת בחריפות את המלצות וועדת הגיוס "מעט מידי, לאט מידי, ופוליטי מידי! דחיית הפתרון הדרוש לגיוס האברכים לממשלות הבאות וגלגול אחריות לפתחו של ה בג"צ. האירוניה היא, שגם את המעט הזה ידחו המפלגות החרדיות בשאט נפש" אומר אורי רגב מנכ"ל חדו"ש, וקורא גם למפלגות האופוזיציה הציוניות להודיע שלא יסכימו להחליף את השלטון במחיר דמם של המשרתים בצבא.

"המלצות הוועדה מגחכות ומבזות את ההכרזה הפותחת את הדו"ח: "השוויון בגיוס לצה"ל הוא ערך עליון והינו חיוני לשמירה על צה"ל … הגנה על מדינת ישראל והבטחת קיומה". לדברי רגב, בצד המרכיבים החיוביים שבהמלצות [נקיטת סנקציות כלכליות, עיגון היעדים והסנקציות בחוק, גידול במספר המתגייסים] הפוליטיקה היא שהכתיבה את המלצות מרוככות שעיקרן הוא דחיית הקץ לשנים רבות כדי לגלגל את תפוח האדמה הלוהט הזה לממשלות העתיד ולפתחו של בג"צ. מדובר, אומר רגב, במעט מידי, לאט מידי ופוליטי מידי!

"האירוניה היא", הדגיש רגב, כי "למרות שההמלצות כה חסרות שיניים וארוכות טווח, הרי אין ספק שהן לא יהפכו לחוק, שכן גם המעט שיש בהן נדחה כבר על הסף על ידי המנהיגות החרדית, הדורשת כתנאי שאינו נתון למשא ומתן, ששום תלמיד ישיבה שאינו מעונין בכך – לא יאלץ לשרת, ולפיכך הן אף דוחות בשאט נפש כל איום בסנקציות פליליות או כלכליות.

המלצות חדו"ש: צריך לאזן בין חשיבות לימוד התורה לבין עקרון צבא חובה ממלכתי, בדרך של קביעת מכסה נדיבה של עילויים [כ-1,400 בשנה] אשר יקבעו באופן אובייקטיבי ואמין ואשר יזכו לקבל מלגת קיום נדיבה שתאפשר את לימודיהם ברווחה ויהיו פטורים משירות צבאי, ובצד זאת – כל השאר יחוייבו בשירות צבאי או אזרחי תוך מתן אפשרות לצה"ל לבחור מתוכם את המתאימים ביותר לצרכיו. ביחס לאלה שיסרבו לשאת בנטל של הגנת המדינה או שירות האזרחי – ינקטו סנקציות כלכליות אישיות וכן מנהליות [שלילת רשיון נהיגה, דרכון, עבודה בשירות המדינה וכד'] בנוסף לסנקציות כלכליות כנגד ישיבות אשר יתנו "מחסה" למשתמטי הגיוס.
עמדת המפלגות החרדיות, כמו גם המלצות הועדה אם ייושמו, אינן מקדמות שוויון וספק אם תבאנה לשינוי משמעותי ואמתי בהיקף הגיוס של צעירים חרדים. חדו"ש מצפה כי ממשלה לאומית ציונית לא תתן ידה
לאפליה בין דם לדם, ותסרב להמשיך מציאות בלתי מוסרית לפיה את סיכון החיים על הגנת המדינה יש להטיל רק על הציבור החילוני והדתי-ציוני, תוך מתן פטור ציני לציבור החרדי הטוען ביומרנות מעליבה כי לימודיו בישיבה הם אלה המבטיחות את בטחון המדינה.

חדו"ש מצפה כי בנושא כה מכריע לעתיד המדינה ולאופיה השוויוני יודיעו גם מפלגות האופוזיציה הציוניות כי לא יסכימו לשום עסקה עתידית עם המפלגות החרדיות אשר לא תהיה מבוססת על שוויון מהותי בגיוס, וכי לא יקנו את השלטון במחיר דמם של המשרתים.

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.