בחור הישיבה לרב: "סגרתי כרטיס, שבוע הבא אני בתאילנד"