בחזור מליז'ענסק: ברית ושני פדיון הבן – גלריה

 

 יחד עם קבוצה גדולה של חסידים מארה"ב, שהה הרב משה יהושע וולדמן מנהל ארגון "מקוה רמ"א" – בעיירת ליז'ענסק שבפולין, לכבוד היארצייט של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נעסק זי"ע.

בדרך חזור לארה"ב, עברו דרך אוקראינה וביקרו בעיר וויניצא, שם מתנוסס לתפארת טהרת ישראל, מקוה טהרה גדול ומפואר, שהרב וולדמן בנה למען אלפי יהודי העיר וויניצא.

הקבוצה הגיעה לבקר בבית הספר היהודי "אור אבנר – חב"ד" בוויניצא, לתפילת שחרית וסיור בבית הספר, מיסודו של הנגיד החסידי ר' לוי לבייב, נשיא איגוד הקהילות היהודיות בחבר העמים.

במהלך הביקור זכה תלמיד מהבי"ס להיכנס בבריתו של אברהם אבינו, כאשר כסנדק שימש הרה"צ ר' יוסף גרינוולד מחשובי הרבנים בארה"ב, כמוהל שימש הרב אהרן ווייס ובברכות כובד המו"ץ הרה"ג ר' מאיר סירוטה, העומד לימין הקהילה היהודית בוויניצא במשך כל השנה כולה.

לאחר הברית נערך שני 'פדיון הבן' לשני מקורבים של רב העיר ושליח חב"ד בוויניצא הרב שאול הלוי הורביץ, כאשר השלוחים הרב מנחם מענדל ליכטשטיין והרב משה אהרן רבינוביץ, ארגנו את סעודת מצוה ברוב פאר והדר ובהתעוררות שמחה גדולה, עם ריקודים מרגשים יחד עם הנימול והבכורים שנפדו זה עתה.

 FINE8213 FINE8214 FINE8222 FINE8225 FINE8227 FINE8231 FINE8236 FINE8243 FINE8251 FINE8253 FINE8254 FINE8259 FINE8261 FINE8263 FINE8266 FINE8276 FINE8277 FINE8279 FINE8280 FINE8282 FINE8283 FINE8285 FINE8289 FINE8291 FINE8295 FINE8296 FINE8301 FINE8304 FINE8306 FINE8310 FINE8315 FINE8316 FINE8321 FINE8322 FINE8323 FINE8325 FINE8331 FINE8343 FINE8344 FINE8347 FINE8348 FINE8351 FINE8353 FINE8355 FINE8358 FINE8359 FINE8362 FINE8363 FINE8364 FINE8369 FINE8371 FINE8377 FINE8380 FINE8383 FINE8384 FINE8415 FINE8420 FINE8421

תגובות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.